Rytualizm polityczny

Rytualizm religijny i polityczny-opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
 • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 1750

Rytualizm religijny i polityczny Rytuał jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. Możemy...

Konflikty norm

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jacenty Siewierski
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1309

JEDNOSTKOWE NA ANOMIĘ • Konformizm • Dewiacja - Innowacja - Rytualizm - Eskapizm - Kontestacja Zbiór społeczny...

Wykład - Robert K. Merton

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 896

OSIĄGANIA CELÓW KONFORMIZM + + INNOWACJA + - RYTUALIZM - + WYCOFANIE - - BUNT +/- +/- KONFORMIZM PRODUKCYJNY...

Socjalizacja a wychowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1519

procesu społecznego. Komponenty: struktura ekonomiczna, polityczna, socjalna, kulturalna. 2. Instytucje...

Socjologia - teoria anomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1134

przystosowania Cele kulturowe Zinstytucjonalizowane środki Konformizm + + Innowacja + - Rytualizm - + Wycofanie...

Wykład - teoria Anomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 896

przystosowania Cele kulturowe Zinstytucjonalizowane środki Konformizm + + Innowacja + - Rytualizm - + Wycofanie...

Radzenie sobie z traumą

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1022

i usunięcia źródeł traumy. Do strategii pasywnych należy rytualizm (Merton), czy inaczej pragmatyczna...