Socjologia - wykład - Wskaźnik dzietności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - wykład - Wskaźnik dzietności - strona 1 Socjologia - wykład - Wskaźnik dzietności - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 7
Wskaźnik dzietności: 1,92 - Chorwacja, Islandia; 1,7-1,8 - Finlandia, Bułgaria; 1,3-1,4 - Niemcy, POLSKA; 1,5 - Europa; 2,7 - Azja; 2,1 - współczynnik dzietności, który pozwoli ludzkości utrzymać się na stałym poziomie.
Dla 80% Europejczyków rodzina jest ważną wartością. W Litwie i Portugalii tylko 65% ludności uważa rodzinę za ważną.
Wskaźnik procentu ludzi wychowujących samotnie dzieci (zawarte tu są osoby z rozbitych rodzin): 12,8% (1970r), 16,7% (2002r).
Młodzi ludzie nie zawiązują małżeństw, bo boją się trudności materialnych i niematerialnych, problemów z partnerem, karierą, itd. 13% kobiet i 25% mężczyzn obawia się obowiązków rodzicielskich.
Zwiększa się akceptacja dla urodzin dzieci nieślubnych.
Ludzie nie zawierają związków małżeńskich, również bo: boją się nieudanego małżeństwa, nie mogą znaleźć odpowiedniego kandydata, wybierają wolność.
RODZINA może być:
dysfunkcjonalna - gdy nie spełnia swych funkcji (m.in. potrzeb emocjonalnych), itp.; nie zapewnia należytego bytu
niepełnowartościowa - może być dysfunkcjonalna, przykładem są: rodziny alkoholików, prostytutek, osób wchodzących w konflikt z prawem, rodziny niepełne.
Patologia - typ zachowań, który pozostaje w zasadniczej sprzeczności z podstawowymi wartościami społecznymi. Obecnie nie używa się pojęcia patologia, lecz dewiacje.
Dewiacja społeczna - naruszenie norm społecznych (moralnych i obyczajowych), ale nie prawnych.
Przyczyny rozwodów:
Czynniki społeczne:
laicyzacja (nie zwracanie uwagi na wartości religijne),
zmiana stylu życia (wzory z kultury zachodniej),
zmiana ideologii małżeńskiej,
ruchliwość społeczna (migracje),
zwiększenie łatwości dokonania rozwodu.
Czynniki demograficzne:
młody wiek małżonków, a przez to czasami trudności ekonomiczne,
alkoholizm,
niezgodność charakterów,
maltretowanie współmałżonka,
nieporozumienia finansowe.
W około 2/3 przypadków rozwody orzekane są na korzyść mężczyzn (60%).
Połowa badanych dzieci przyznaje się, że jest bite przez rodziców, 1/3 - bite sporadycznie.
W 2003 80% badanych Polaków doświadczyło przemocy w rodzinie. 52% badanych uważa, że dziecko jest własnością rodziców, a 34,5% że dziecko powinno bać się rodziców. 36% badanych uważa, że powinno się bić dzieci, 40% że nie, 16% nie ma zdania. 48% uważa, że bicie dzieci powinno być prawnie zakazane, a 38% że nie. Dzieci są bite przez ojca (52%), przez matkę (47,8%), przez wychowawców (25%). W wizji dziecka bicie wygląda dużo bardziej drastycznie niż u osób dorosłych, które o tym wspominają. Potrzeba posiadania rodziców, o których mówi się dobrze jest większa od obrony swych praw i zdrowia.


(…)

… WARTOŚĆ (regulująca cel)
Innowacja - -- +
Rytualizm - + --
Wycofanie/Rytualizm -- --
Bunt - --/+ --/+
Konformizm + +
ad 1) przestępstwa i niekonwencjonalne sposoby osiągnięcia celu - uznaje cel, ale nie sposoby dochodzenia do niego.
Ad 2) odrzucanie celów, a wierność środkom - człowiek nie umie zrezygnować z wyuczonych zachowań i uznanych norm
Ad 3) odrzucenie celów, jak i środków - w tym systemie człowieka już nic nie interesuje;
Ad 4) Człowiek stawia inne cele i inne środki - chce zmienić społeczeństwo
Ad 5) akceptujemy cel i sposoby dochodzenia do niego - ale to nie zawsze doprowadza do celu
Biorąc pod uwagę stopień akceptacji reguł działania społecznego, można wymienić dodatkowe typy dewiacji: nonkonformizm, negatywizm i oportunizm.

… dużo bardziej drastycznie niż u osób dorosłych, które o tym wspominają. Potrzeba posiadania rodziców, o których mówi się dobrze jest większa od obrony swych praw i zdrowia.
Możemy wyróżnić przestępstwo i dewiacje społeczne:
Przestępstwo - odstępstwo od prawa, rodzaj dewiacji; może być przeciwko osobie, mieniu, tzw. bez ofiar (hazard, prostytucja, narkomania, cudzołóstwo, homoseksualizm), przestępstwo białych kołnierzyków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz