Ruch jednostajny - strona 8

Mechanika relatywistyczna

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

, czy porusza si“ ruchem jednostajnym po linii prostej. Inercjalny uk»ad odniesienia Jest to uk»ad odniesienia...

Mechanika - opracowane zagadnienia.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym po linii prostej. II ZASADA (PRZYŚPIESZENIA) - Zmiana pędu...

Pomiar siły Coriolisa - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Mechanika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

rozpatrywać jako nałożenie się dwóch ruchów: ruchu jednostajnego wzdłuż prostej OB, w którym droga R wyraża...

Podstawowe zagadnienia z fizyki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1995

w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. II: Jeśli siły działające na ciało...

Prawa ruchu - definicja

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

, w którym to ciało spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Taki układ nazywamy układem...

Mechanika - wyklad 1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3486

przyjęcia założeń: Układ odniesienia spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym względem absolutnie...