Rozwój moralny - strona 12

Skrypt z prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1267

ENCYKLOPEDIA PRAWA ISM UW 2006/2007 z życzeniami pomyślności - studenci pierwszego roku ISM UW 2006/2007 koordynator i pomysłodawca: Michał Szuba szczególny wkład w powstanie skryptu: Zuzia Stańska, Ewa Witkowska, Julia Słowikowska, Artur Malantowicz, Magda Gniadek, Marta Mazus + osoby z których s...

Pytanie egzaminacyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adam Fijałkowski
Pobrań: 861
Wyświetleń: 3430

nauczycielem była matka ,która dbała o zdrowie i kształtowanie rozwoju moralnego oraz o właściwy rozwój umysłu...

Pedagogika specjalna - ćwiczenia

 • Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 5026

, przyjmuje wartości i zasady postępowania. Głusi są bezkrytyczni wobec własnego postępowania. Rozwój moralny...

Etyka - moralność i etyka zarys

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Etyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3605

, współczucie. Psychologia moralności zajmuje się też psychicznymi podstawami osobniczego rozwoju moralnego...

Pedagogika resocjalizacyjna - wykłady

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 959
Wyświetleń: 7483

1! Pedagogika resocjalizacyjna -jest nauką interdyscyplinarną, praktyczną i teoretyczną zajmującą się wychowywaniem osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji, tj. kategorią osób, które z różnych powodów wykazują objawy nieprzystosowania i wykolejenia społecznego. Zajmuje się osobami wobec któryc...

Psychologia polityki - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jolanta Miluska
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3871

Schwartz, egalitaryzm, hierarchiczność oraz osobowość antydemokratyczna. Notatka zawiera także informacje na takie tematy jak: koncepcja orientacji na dominację społeczną, 3 główne zasady sprawiedliwego podziału dóbr, sposoby przywracania sprawiedliwości, kryteria sprawiedliwości i niesprawiedliwoś...

FILOZOFIA notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Edward Jeliński
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 9576

rozwoju moralnego) Rozwój świadomości moralnej jest procesem wewnętrznie sprzecznym (z jednej strony idea...