Pytanie egzaminacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3535
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytanie egzaminacyjne - strona 1

Fragment notatki:

Większość pytań posiada obszerne odpowiedzi.

Notatka porusza zagadnienia takie jak: . obraz idealnego nauczyciela i ucznia według marka fabiusza kwintyliana, elementy kultury antycznej w średniowieczu, elementy praktyki wychowawczej w szkole humanistycznej, język ojczysty i język obcy w wychowaniu według Marka Fabiusza Kwintyliana, ocena treści i metod wychowawczych szkoły humanistycznej przez Michała Montaigne'a, dydaktyka.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: natura w wychowaniu i kształceniu, metoda nauczania początkowego czytania, edukacja zadaniem publicznym w Rzeczypospolitej, cel wychowania.

1.Definicja. wychowania (paideia) w ks. I i VI .Praw. Platona.
Wychowanie jest kształtowaniem duszy do cnoty, która jest najwyższą wartością
Wiedza jest warunkiem cnoty
wiedzieć= być sprawiedliwym. Wychowanie przy pomocy zabawy; kształtowanie przyszłości dziecka
Wychowanie= zaprawianie do cnoty oraz pobudzenie chłopca już od najwcześniejszych lat do tego, by dążył do stania się wzorcowym obywatelem potrafiącym rządzić i podporządkować się
Cel wychowania- kształcenie przywódcy, czyli idealnego króla oraz powiększanie duszy i umysłu
Platon był zwolennikiem wychowania przez państwo.
Człowiek wychowany- oswojone zwierzę z dobrymi cechami charakteru, obdarzone przez naturę
Swój system wychowawczy buduje Platon na idei dobra i sprawiedliwości
Prawda dobywana dzięki poznaniu rozumu
Aby wyobrażenie człowieka doprowadzić do świadomego poznania potrzebna jest PAIDEIA, czyli prawdziwa kultura, która może być zaszczepiona człowiekowi tylko przez wychowanie w zbiorowości.
Platon oddaje w ręce państwa cały proces wychowania (w idealnym państwie nie ma własności, nie ma rodziny)
2. Idealny mówca i obywatel (vir bonus dicendi peritus) według Marka Fabiusza Kwintyliana (Marcus Fabius Quintilianus, I w n.e.) - nawiązanie do sporu o wychowanie z czasów Platona.
Idealny mówca i obywatel wg Kwintyliana to:
Wzór prawego i wykształconego człowieka i obywatela
Człowiek światowy, który umie się odnaleźć w każdej sytuacji
Pełen wdzięku
Człowiek moralnie dobry
Ma zdolności aktorskie
Posiada wykształcenie rzeczowe i literackie
Wszechstronnie wykształcony
Czynnie zaangażowany w sprawy swojej społeczności
Człowiek o pewnym charakterze moralnym
Mistrz wszelkiej umiejętności krasomówczej
Człowiek szanujący tradycje rodzinne i przodków
Biegły znawca dorobku kulturalnego ludzkości
Jego wiedza powinna być uzupełniona wykształceniem prawniczym
3. Jak należy podawać dziecku elementarne początki nauki - metoda nauczania początkowego czytania i pisania według fragm. .Kształcenia mówcy. (Institutio oratoria) Marka Fabiusza Kwintyliana.
Kształcenie dzieci przed 7 r.ż.
Nauka poprzez zabawę
Wczesne kształcenie pamięci (okres dziecięcy i chłopięcy- najlepsza pora do jej ćwiczenia)
Opanowanie języka obcego (grecki) pierwszej kolejności, a potem dopiero języka ojczystego (łacina)
Nauka w szkole w języku obcym
Łączenie kształtu litery z jej nazwą
Najpierw czytanie, potem pisanie
Metoda zgłoskowa
Czytanie bez zastanawiania się nad znaczeniem
Zgłoski składać w wyrazy, wyrazy w zdania
Czytanie powinno być pewne, potem dopiero dokładne i powolne


(…)

… i ciepłego ubrania, przyzwyczaić dziecko do zimna i ciepła, biegania boso nie zważając na pogodę. Pożywienie podawać jak najprostsze, Arystoteles mówił ,że nie jest bez znaczenia czym się żywi dzieci bo to ma wpływ na rozwój fizyczny .Było to hartowanie ducha dziecka ćwiczeń praktycznych polecał taniec, jazdę konna i naukę walki szpadą.
Wychowanie moralne było kształceniem charakteru oparte na honorze, szacunku dla siebie i innych ludzi. Miało wykształcić pełnego odpowiedzialności za swoje czyny człowieka .Aby to spełnić potrzeba mieć cnotę, roztropność, grzeczność i wiedzę. Ideał moralny nie skłania do przesadnego bohaterstwa lecz do przyzwoitości i uczciwości, który nie szkodzi drugiemu człowiekowi wychowaniu moralnym nie należy tępić śmiałości i żywotności dziecka, nie zmuszać do uległości…
… - kształcenie umysłu, a w czwartym - wychowanie moralne.
Niemowlęctwo. Wychowawcami są rodzice. Dziecku trzeba dać jak najwięcej swobody ruchu. Atakował niedbałość matek w trosce o prawidłowy rozwój dziecka. „Zacznijcie od matek, a zdumieni będziecie, jakie zmiany wywołacie”. Jeszcze większą troskę niż o zdrowie, trzeba zwrócić na wychowanie moralne dziecka. Na każdym miejscu powinno je spotykać ciepło…
… oraz sposób używania rzemieślniczych narzędzi.
Młodzieńczość. Teraz, od 15 roku życia, dochodzą nowe pierwiastki: wychowanie moralne.
Rousseau nie uznawał wpływu rozumu na charakter. Moralność wg niego jest wyłącznie uczuciowa, a jej źródłem są tkliwe popędy serca ludzkiego.
Emil kształcąc swoje serce - najpierw rozwija w sobie miłość do samego siebie, potem rozwija sympatię i życzliwość do innych, tu budzi…
…, matematyka, chemia, logika, gramatyka.
-reformę Akademii Krakowskiej i Wileńskiej
-utworzenie Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych
-wprowadzenie historii Polski i historii naturalnej.
-wprowadzenie elementów wychowania fizycznego.
-zaczęto nauczać w języku polskim - nauka w języku łacińskim była zakazana.
26. Organizacja szkół w Ustawach Komisji Edukacji Narodowej (1783).
Ustalenie hierarchii szkolnej…
… dobre umiejętności czytania i pisania w języku ojczystym; znajomość języka ojczystego powinna górować nad innymi naukami. W nim trzeba umieć pisać listy oraz pięknie i poprawnie wypowiadać się. Z innych języków dla Anglika najpotrzebniejszy jest język francuski. Na trzecim miejscu z języków stawia łacinę. W całej pracy zmierzającej do wychowania gentlemana wyróżnił trzy wielkie działy obejmujące troskę…
…. indywidualno- porównawcza (prowadzenie dokładnych obserwacji na kilku osobach)
M. eksperymentalne : m. pomiarów, m. prób czyli testów, m. eksperymentalno- introspekcyjne
Zbieranie dokumentów z życia dziecięcego
47. Działacze i badacze-pedolodzy: Stanley Hall (1844-1924), Józefa Joteyko (1866-1928), Jan Władysław Dawid (1859-1914), Janusz Korczak (1878/79-1942).
1) Józef Joteyko
Pedologia- nauka o dziecku…
…. "Umieć" to znaczy mieć inteligencję, "chcieć" - wolę, "móc" - zdolność do pracy.
4) Janusz Korczak
Był współtwórcą i kierownikiem Domu Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie (1912-1942) przy ul. Krochmalnej 92 (przeniesionego do getta na ul. Chłodną 33, a następnie na ul. Sienną 16-Śliską 9), a później także Naszego Domu (na Bielanach) - sierocińca dla dzieci polskich (1919-1936), gdzie stosował…
… .Wielkiej dydaktyki. Jana Amosa Komeńskiego.
Nauka powinna przebiegać zgodnie z psychologia dziecka.(natura sama wyznacza nam możliwości poznania rzeczy).Komeński porównał rozwój człowieka do pór roku i do nich dostosował program nauki, uwzględnił także pory dnia . Naukę należy rozpoczynać od rzeczy prostych i najłatwiejszych poprzez poznanie zmysłowe (sensualizm). To co dziecko się nauczyło powinno umieć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz