Roztwór stały - strona 4

Aluminium - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Metaloznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

ziarna w odlewach. Budowę dwufazowa: roztwór stały α i wydzieleń fazy β (Al3Mg2). OC: wyżarzanie...

Wykład - analiza termiczna

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Marek Dąbrowski
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 259
Wyświetleń: 861

. Załamanie odpowiada wytrąceniu się pierwszego kryształu roztworu stałego. Na krzywych widoczna...

Wykresy równowagi fazowej

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1449

(pierwiastki lub związki chemiczne) Roztwory stałe ciągłe (nieograniczona rozpuszczalność w stanie stałym...

Zadania i rozwiązania - Pierwiastki stopowe

  • Politechnika Wrocławska
  • Projektowanie materiałów inżynierskich i technologia procesów materiałowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700

odpuszczania 316oC  krzem: Rozpuszcza się ferrycie tworząc z nim roztwór stały o ograniczonej rozpuszczalności...