Inżynieria materialów i nauka o materiałach- zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inżynieria materialów i nauka o materiałach- zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

Wybór materiału inżynierskiego - istotne właściwości
Rodzaje materiałów inżynierskich i ich głowne właściwości
Zależność między właściwościami materiału, jego strukturą i procesem wytwarzania
Budowa atomu w świetle odkryć ostatnich lat
Rodzaje wiązań między atomami; orientacyjne wartości energii
Geometria komórki elementarnej
Rodzaje struktury krystalicznej metali (oznaczenia)
Współczynnik Poissona
Moduł Younga
Moduł Kirchhoffa
Statyczna próba rozciągania
Ważniejsze wielkości określane w próbie rozciągania
twardośc materiału
Udarność- wyznaczanie, znaczenie rodzaju struktury
Odporność na pękania
Zmęczenie materiału
Pełzanie materiału
Rodzaje roztworów stałych
Punktowe defekty struktury krystalicznej
Defekty liniowe (dyslokacje) struktury krystalicznej
Odmiany alotropowe żelaza
Reguła faz Gibasa, faza, składniki układu
Wykres fazowy dla 2 składników o nieograniczonej rozpuszczalności w stanie stałym - opisz zmiany faz podczas chłodzenia
Wykres fazowy dla 2 składników nierozpuszczających się wzajemnie w stanie stałym - opisz zmiany faz podczas chłodzenia
Wykres fazowy dla 2 składników o ograniczonej rozpuszczalności w stanie stałym - opisz zmiany faz podczas chłodzenia
Na przykładzie wybranego wykresu fazowego wyjaśnij regułę dźwigni okreslania masy 2 faz stałych lub fazy stałej i ciekłej współistniejących w określonej temperaturze
Na przykładzie wybranego wykresu fazowego wyjaśnij przemiany fazowe zachodzące w punkcie eutektycznym
Różnica między przemianą eutektyczną i eutektoidalną
Procesy zachodzące w wielkim piecu
Utlenianie węgla znajdującego się w surówce i odtlenianie stali
Składniki zwykle, zanieczyszczenia i pierwiastki stopowe w stalach
stal nieuspokojona i uspokojona
Podział stali w zależności od przeznaczenia
hartowanie, odpuszczanie, martenzyt
oznaczanie stali
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz