Interpretacja układów równowagi, analiza termiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3983
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Interpretacja układów równowagi, analiza termiczna  - strona 1 Interpretacja układów równowagi, analiza termiczna  - strona 2

Fragment notatki:


Natalia Grzegorczyk
Inżynieria Materiałowa, rok II
Gr lab. 1.
Sprawozdanie: "Interpretacja układów równowagi, analiza termiczna."
Wstęp teoretyczny
Składniki układu - tak nazywamy pierwiastek lub związek niezbędny do utworzenia wszystkich faz występujących w całym układzie.
Faza - jest to część układu oddzielona od reszty układu wyraźną granicą, na której przynajmniej niektóre właściwości fizyczne lub chemicznie ulegają skokowej zmianie. Oznaczone są literami greckimi (α, β, γ, …).
Reguła faz (Gibbsa) - w warunkach równowagi fazowej istnieje ścisły związek między liczbą stopni swobody, liczbą faz oraz liczbą składników. s = n - f + 1 n - liczba składników
f - liczba faz
s - liczba stopni swobody - liczba zmiennych niezależnych, których zmiana nie powoduje zmiany liczby faz w układzie
Likwidus - linia powyżej, której znajduje się ciecz. Solidus - linia poniżej, której znajduje się ciało stałe.
Krzywa solwus - ogranicza obszar wyst ę powania roztworu stałego ( α lub β ). Eutektyka - mieszanina dwóch (lub więcej) faz krystalicznych o określonym składzie, która wydziela się z roztworów ciekłych lub stopów w określonej temperaturze, zwanej temperaturą eutektyczną. Temperatura ta jest na ogół znacznie niższa od temperatury krzepnięcia czystych składników. Kryształy eutektyku są czystymi kryształami składników lub roztworami stałymi o różnych składach. W przypadku układu Pb - Sn, w skład eutektyki wchodzą faza α oraz β.
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie składu trzech próbek stopów Pb-Sn na podstawie ich krzyw chłodzenia oraz interpretacji układu równowagi.
Przebieg ćwiczenia
Tygiel ze stopem (3 próbki) umieszczono w piecu i ogrzano do wysokiej temperatury(powyżej 350 0 mamy tylko ciecz). Następnie próbki pojedynczo wyciągano z pieca i umieszczano na statywie. W próbce umieszczono przyrząd do pomiaru temperatury - termoparę, osłoniętą rurką ze szkła kwarcowego, podłączoną do miernika, a następnie do komputera posiadającego odpowiednio przygotowane oprogramowanie. Komputer wykonywał pomiar temperatury stopu w czasie jego chłodzenia w stałych odstępach czasu (co 1sekundę).
Wyniki i wnioski
Mając do dyspozycji wykres fazowy określonego stopu oraz dane, jak w poniższym doświadczeniu (zależność temperatury od czasu) można wyznaczyć skład stopu w przybliżeniu konstruując krzywe chłodzenia próbek i porównując je z wykresem fazowym.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz