materiałoznawstwo - Analiza termiczna - labolatorium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 3745
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
materiałoznawstwo - Analiza termiczna - labolatorium - strona 1 materiałoznawstwo - Analiza termiczna - labolatorium - strona 2 materiałoznawstwo - Analiza termiczna - labolatorium - strona 3

Fragment notatki:

Paweł Piotrowski
Grupa 103; L07
Laboratorium z Materiałoznawstwa
Analiza termiczna
Rok Akademicki
2008/2009
Data:
Ocena: Popis:
Analiza termiczna
Równowaga fazowa - występuje, gdy stosunki ilościowe między fazami układu, tj. skład fazowy pozostają stałe.
Równowaga termodynamiczna - jest funkcją stanu układu.
Równowaga termodynamiczna - oznacza stan, w którym makroskopowe parametry układu, takie jak ciśnienie, objętość i wszystkie funkcje stanu, są stałe w czasie. Na równowagę termodynamiczną składają się: równowaga chemiczna (brak makroskopowego przepływu cząstek i reakcji chemicznych), mechaniczna (nie występują niezrównoważone siły) i termiczna (nie występuje przepływ energii).
Składniki układu - tak nazywamy pierwiastek lub związek niezbędny do utworzenia wszystkich faz występujących w całym układzie, np. stop żelaza z węglem, gdzie żelazo i węgiel są składnikami, natomiast ciekły węgiel w żelazie tworzy roztwory stałe węgla Fe - α ferryt), Fe - γ (austenit) oraz Fe3C (cementyt), które są fazami.
Układ - jest to zbiór faz.
Faza - jest to część układu jednorodna pod względem fizycznym i krystalograficznym, oddzielona od reszty układu resztą międzyfazową (α, β, γ, …).
Istnieją układy jednoskładnikowe (H2O) - pojedyncze, Dwuskładnikowe - podwójne.
Fazy międzymetaliczne - Składniki stopu w stanie stałym mogą tworzyć też tzw. fazę międzymetaliczną, charakteryzującą się odmienną siecią krystaliczną niż sieci krystaliczne jej składników.
Stopień swobody - Dla układów termodynamicznych jest to liczba zmiennych stanu, które można zmieniać niezależnie od pozostałych zmiennych. Liczba stopni swobody układu jest w termodynamice zwykle oznaczana literą s.
Likwidus - linia powyżej, której znajduje się ciecz.
Solidus - linia poniżej, której znajduje się ciało stałe.
Energia swobodna - jest jednoznaczną funkcją stanu układu, np. energia Helmoltza (F) jest to układ o stałej temperaturze i objętości.
F= E - TS
E - energia wewnętrzna
S - entropia
Reguła faz (Gibbsa) - określa liczbę stopni swobodnych [S] układu, tzn. liczbę zewnętrznych czynników, które można zmieniać nie powodując zmiany liczby faz w układzie.
S = n - f + 1
n - liczba składników
f - liczba faz
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz