Roztwór stały - strona 10

Sieci krystaliczne - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

mogą być roztworami stałymi: różnowęzłowymi międzywęzłowymi bezwęzłowymi 5.Obwody magnetyczne i magnesy trwałe...

Inżynieria materiałowa - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

mogą być roztworami stałymi: różnowęzłowymi międzywęzłowymi bezwęzłowymi 5.Obwody magnetyczne i magnesy trwałe...

Analiza termiczna v1.3 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 476

. Krzywe ograniczające obszar dwufazowy (dwóch roztworów stałych) są także hipotetyczne. Podoba sytuacja...

Żeliwa z grafitem-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr Krystyna Frydman
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1428

się częściowo w trwałym w danych warunkach roztworze stałym, tj. w austenicie lub ferrycie, ale większa...

Wykresy równowagi fazowej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr Krystyna Frydman
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1484

ciekłego i stałego α, a poniżej dolnej linii zwanej solidusem, trwały jest roztwór stały α. Wykres...

Stopy tytanu - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3374

i wyżarzaniu mają strukturę składającą się w ponad 95% z roztworu stałego α. Do tej grupy stopów tytanu zalicza...