odlewnictwo i obróbka plastyczna - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
odlewnictwo i obróbka plastyczna - pytania - strona 1

Fragment notatki:

6. Opisać proces zagęszczania formy metodą impulsu sprężonego powietrza:
Operacja dozowania masy formierskiej
Przygotowanie układu do wykonania operacji prasowania
Operacja prasowania impulsem sprężonego powietrza
Operacja oddzielenia
Formowanie impulsowe polega na zagęszczaniu masy falą sprężonego powietrza (0.4 ÷0,6 MPa), wywołaną nagłym otwarciem zaworu o dużym przekroju. Zawór ten, zwany impulsowym, łączy dwie przestrzenie: głowicę impulsową (o wyższym ciśnieniu) I skrzynkę formierską z nadstawką (o mniejszym ciśnieniu). Otwarcie zaworu impulsowego powinno spowodować nagły wzrost ciśnienia nad powierzchnią masy w nadstawce.
7. Różnica w konstrukcji i procesie zagęszczania nadmuchiwarką i strzelarką:
Zagęszczanie nadmuchiwarką stosuje się do wykonywania rdzeni, zwłaszcza skorupowych. Możliwe jest stosowanie tylko, gdy używane są masy o określonych parametrach (np.: małej wytrzymałości, dużej płynności). Proces: strumień sprężonego powietrza jest doprowadzany do komory nabojowej ponad powierzchnię luźnej spulchnionej masy, powoduje przemieszczanie cząstek masy w kierunku otworu dmuchowego; w okolicach otworu tworzy się mieszanina masy i powietrza wpływająca z określoną prędkością do rdzennicy, w której w wyniku wytracania swojej energii zagęszcza się.
Działanie strzelarek jest podobne, lecz zawór doprowadzający sprężone powietrze do komory nabojowej jest otwierany nagle, istnieją też dodatkowe szczelinowe nacięcia doprowadzające powietrze; w wyniku nagłego działania sprężonego powietrza masa w komorze uzyskuje stan fluidalny; masa jest wystrzeliwana do formy lub rdzennicy.
Podstawowe różnice: koncentracja strumienia piaskowo-powietrznego jest wielokrotnie większa w strzelarkach, a więc masa jest bardziej zagęszczona, strzelarki zużywają 4 razy mniej powietrza, dzięki fluidyzacji masy w strzelarkach zmniejsza się tarcie owej masy o rdzennice - w nadmuchiwarkach ich zużycie jest większe, strzelarki są bardziej uniwersalne w kwestii stosowanej masy i wytwarzanych form i rdzeni.
8. Obliczanie modułu krzepnięcia węzła cieplnego w odlewnie: Czas krzepnięcia odlewów o kształtach innych niż płyty często szacowany jest przy użyciu wielkości zwanej modułem krzepnięcia: M=V/A,
V - objętość bryły, A - pole tej części powierzchni bryły, przez które odbierane jest ciepło (w praktyce pomija się powierzchnie wspólne z innymi częściami odlewu lub nadlewu). Należy pamiętać, że wzór jest prawidłowy dla przedmiotów o jednakowej grubości. Jeśli element ma zmienną grubość, należy podzielić go na segmenty i obliczyć M dla poszczególnych segmentów.
9. Zasięg działania efektu brzegowego:
+ 2,5 grubości ścianki


(…)

… solidus (S) - maksymalna zawartość Si = 1,65 %, a w cieczy w tym czasie następuje wzrost zawartości Si według linii likwidus (L) - gdy faza ciekła wzbogaci się do składu eutektycznego, który dla równowagowego układu podwójnego Al-Si wynosi 12,5 % (jest to 1 z dwóch warunków aby zarodkowała eutektyka). W czasie procesu krystalizacji odlewów z podeutektycznego stopu, faza ciekła zawsze wzbogaca się w drugi…
… skurczowej
-stosuje się pochylenia ścianek bocznych 6-10 stopni (likwidacja obciągnięcia i karbu)
10. Podać przybliżone warunki, w których nie stosuje się nadlewów:
-Dla materiałów, które nie mają tendencji do tworzenia jamy skurczowej, zwłaszcza żeliw niższej jakości i niektórych gatunków brązu (np.: brąz cynowy).
-Gdy dochodzi do krzepnięcia jednoczesnego , gdyż nie byłoby…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz