Roztwór stały - strona 11

Stopy aluminium - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 931

. Miedź tworzy z cyną jeden roztwór stały graniczny a kry­stalizujący w strukturze A l. Brązy cynowe...

Stale stopowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 126
Wyświetleń: 798

: w roztworze stałym, węglików, wtrąceń niemetalicznych, związków międzymetalicznych, w postaci wolnej...

Obróbka cieplna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

koncentracji węgla w roztworze stałym) lub bainitycznej (mieszaniny ferrytu przesyconego węglem i węglików...

Stale stopowe, mangan

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

: w roztworze stałym, węglików, wtrąceń niemetalicznych, związków międzymetalicznych, w postaci wolnej...

Monokrzemiany - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Krzemiany
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1428

izomorficznych roztworów stałych o strukturze typu oliwinu w pełnym zakresie stężeń: w ograniczonym zakresie...

Historyczny rozwój materiałów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

1.  Wstęp  1.1. Historyczny rozwój materiałów  Człowiek od zarania dziejów wykorzystywał, a z czasem przetwarzał, materiały dla zdobycia  pożywienia, zwiększenia swego bezpieczeństwa i zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu  życia. Śledząc dzieje cywilizacji ludzkiej można dojść do przekonania, ...