Monokrzemiany - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monokrzemiany  - wykład  - strona 1 Monokrzemiany  - wykład  - strona 2 Monokrzemiany  - wykład  - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 3 Monokrzemiany 1. Anion SiO 4 4- 2. Monokrzemiany jednokationowe. 3. Monokrzemiany wielokationowe 4. Oksymonokrzemiany 5. Hydromonokrzemiany Aniony monokrzemotlenowe Wzór koordynacyjny Wartości parametrów Si : O Monokrzemiany [ SiO 4] 4- M = 1, s = 0 1 : 4 Tetraedr (anion) SiO 4 4- Długość wiązania Si-O może wynosić od  1.57 do 1.72Å (średnio 1.62Å), Kąt między wiązaniami O-Si-O od 98o do 122o (średnio 109,47o), Kąt między tetraedrami Si-O-Si od 120o do 180o (średnio 140o). Mechanizm hydrolizy poniżej punktu izoelektrycznego pH  3.1: (OH) 3Si – O - + HO – Si(OH) 3 ↔ (OH)3Si – O - Si(OH)3 + OH - Kwas H 4SiO4 Istnieje przy pH 3,1 i stężeniu nie przekraczającym 15 mg/100ml punkt izoelektronowy H 4SiO4 przy pH = 2.2 Me 4 + [SiO 4] Me 2 2+[SiO 4] Me 4 3+[SiO 4]3 Me4+ [SiO 4] Monokrzemiany jednokationowe Li 4[SiO4],  Na 4[SiO4], K 4[SiO4], (Rb 4[SiO4] i Cs4[SiO4] nie zostały dotąd otrzymane) Monokrzemiany metali  alkalicznych      Monokrzemian  Me2[SiO4]    LK- Me 2+     (rk/rO)        Polimorfizm    Odmian trwała     w temp. pok.     Temperatura    topnienia  oC  Be2[SiO4]    4     (0.29)         1 forma  R-3  1560 (rozkład)  Mg2[SiO4]    6     (0.45)       α  norm.ciśn.    β,γ  wysokie.ciśn.  α – Pnma  1890 (kongr.)  Ca2[SiO4]  6 i 8  (0.81)  α, α’ H, α’L, β, γ  γ – Pnma  2130 (kongr.)  Sr2[SiO4]  6 i 8  (0.93)  α i β  β – P2 1/m       1800 (kongr)  Ba2[SiO4]    8     (1.13)  α  α – Pnma   1770(inkongr)    Monokrzemiany metali ziem  alkalicznych monokrzemianu berylu (fenakit) monokrzemianu cynku (wilemitu) Struktury Be 2[SiO4] i Zn2[SiO4] rzut ab –pł.(001)    rzut bc pł.(100) Komórka elementarna Mg 2[SiO4] - monokrzemianu magnezu(forsterytu) Koordynacja kationów Mg2+ przez  tetraedry w sieci α-Mg 2[SiO4]              Monokrzemian  Me2[SiO4]    LK- Me 2+      Polimorfizm  Odmian  trwała  w temp. pok.  Temperatura  topnienia  oC  Mn2[SiO4]  (min.tefroit)  6  1 typ oliwinu  Pbnm  kongr. 1345  Fe2[SiO4]  (min.fajalit)  6   norm. oliwinu  ciśn. spinel  α – Pbnm  β – Fd3m  kongr. 1200  Co2[SiO4]  syntetyczny  6  norm.oliwin  ciśn. spinel  α - Pbnm  γ – Fd3m 

(…)


[SiO4]O - andaluzyt,
[6]Al[4]Al
[SiO4]O - silimanit,
[6]Al[4]Al
[Si1-xAlxO4]O1-x - mulit, gdzie 0.2 < x < 0.8.
struktury: cyjanitu, andaluzytu i silimanitu
Porównanie struktur silimanitu i mulitu
2+Me4+[SiO ]O
Me
4
CaTi [SiO4]O - tytanit (sfen),
CaSn[SiO4]O - malajalit,
CaV [SiO4]O - wanadomalajalit,
Ca3Th2[SiO4]3O – apatyty krzemianowe.
Monokrzemiany uwodnione
- grupy OH połączone z krzemem…
….
Cd3Ga2[SiO4]3
Granaty
1. żelazowe
Mn3Fe2[SiO4]3
Kalderyty
Mg3Fe2[SiO4]3
Cd3Fe2[SiO4]3
Fe3Fe2[SiO4]3
Fe2+3Fe3+2 [SiO4]3 - Fe3Fe2 [(Si,Fe)O4]3 - Fe3+3Fe3+2 [FeO4]3
2. glinowe
Y3 Fe2[AlO4], Y3 Al2[AlO4] - YAG (Ytrium Aluminate Garnets)
lasery typu Ho:YAG lub Nd:YAG oparte o kryształy YAG dotowane neodymem
wykazuje akcje laserową znacznej mocy w zakresie bliskiej podczerwieni o długości
fali 1.064μm (ok.10…
krzemiany wapnia
Ca3[SiO3(OH)]2 · 2H2O – awfilit,
Ca4[SiO2(OH)2]2 · 2H2O – bultfonteinit,
Ca2[SiO3(OH)] (OH) – α C2S hydrat,
2Ca2[SiO4] · Ca(OH)2 – chondrodytCa,
Ca2[SiO4] · H2O – hillebrandyt

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz