Zasady systematyki krzemianów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady systematyki krzemianów  - wykład - strona 1 Zasady systematyki krzemianów  - wykład - strona 2 Zasady systematyki krzemianów  - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 2 Zasady systematyki krzemianów 1. Systematyka anionów krzemotlenowych.  2. Główne grupy krzemianów  3. Wzory koordynacyjne anionów  krzemotlenowych 4. Charakter wiązania krzem tlen 5. Wiązanie Si–O w krzemianach 6. Krzemiany jako struktury jonowe                                                 Rodzaj anionu krzemotlenowego          Struktura komórki elementarnej          Skład chemiczny  Zasady systematyki krzemianów       Anion [SiO4] 4-             Układ regularny o symetrii przestrzennej Ia3d (granaty)             Ca3Al2[SiO4]3    Przykład kwalifikacji krzemianu     Rodzaj anionu      Przykłady  anionu    Stosunek  (T : O)  Ortokrzemiany  Grupowe  Łańcuchowe  Warstwowe  Szkieletowe  [SiO4] 4-  [Si2O7] 6-, [Si 3O10] 8- itd.  [TO3] 2-  [T4O10] 4-  [TO2]  1 : 4  od 1 : 3.5 do 1 : 3  od 1 : 3 do 1 : 2.5  1 : 2.5  1 : 2    Klasyfikacja anionów wg.Bragga        Grupa główna  Podgrupy  fsh  T:O  1.  Izolowane  tetraedry lub              grupy tetraedrów  - pojedyncze  - podwójne  - potrójne   - duże grupy  - mieszane  1.00  1.25  1.33  1.33 -1.50  1.00 -1.50  1 : 4  1:3.5  1:3.33  1:3.33 - 1:3  1:3.67 - 1:3  2.  Aniony liniowe –         polimery  1-wymiarowe  - łańcuchy pojedyncze  - pierścienie pojedyncze  - łańcuchy podwójne  - pierścienie podwójne  - łańcuchy wielokrotne  - pierścienie wielokrotne  - mieszane  1.50  1.50  1.50 -1.75  1.50 -1.75  1.50 – 2.00  1.50 – 2.00  1.50 – 2.00  1 : 3  1 : 3  1:3 - 1: 2.5  1:3 - 1: 2.5  1:3 – 1:2  1:3 – 1:2  1:3 – 1:2  3.  Aniony warstwowe –  polimery 2-wymiarowe  - pojedyncze warstwy  - podwójne warstwy  - warstwy wielokrotne  - warstwy mieszane  1.50 – 2.00  1.50 – 2.00  1.50 – 2.00  1.50 – 2.00   1:3 – 1:2  1:3 – 1:2  1:3 – 1:2  1:3 – 1:2   4.  Struktury szkieletowe –  polimery 3-wymiarowe  Sieć przestrzenna tetraedrów   1.50 – 2.00  1:3 – 1:2  5.  Aniony mieszane          Klasyfikacja anionów wg.Zoltay’a       1.  liczba  koordynacyjna  krzemu  (CN  –  coordination  number),  która  może przyjmować wartości 4, 5 i 6 ale najczęściej 4,  2.  liczba  łączeń    -  wspólnych  naroży  (L  –  linkedness  ),  dwa  poliedry  mogą  się  w  ogóle  nie  łączyć  (wówczas  L=0)  lub  łączyć  jednym  wspólnym  narożem  (L=1),  wspólną  krawędzią  (L=2)  lub  wspólną  ścianą (L≥3),  3.  rzędowość tetraedru – liczba tlenów mostkowych (s –connectedness ), 

(…)

… 2pz
↑↓
↑↓
↑↓


↑↓


Wiązanie Si - O
- Długość wiązania Si-O wynosi od 1.57 do 1.72Å (średnio 1.62Å),
- Kąt między wiązaniami O-Si-O od 98o do 122o (średnio 109,47o),
- Kąt między tetraedrami Si-O-Si od 120o do 180o (średnio 140o).
Suma i stosunek promieni jonów krzemu i tlenu
Shannon
-Prewitt
Promień
jonowy
Pauling
rO2- [Å]
1.40
1.40
1.32
1.35
rSi4+ [Å]
0.41
0.44
0.39
0.26
rSi4++rO2-
1.81
1.88
1.71
1.61
rSi4+/ rO2-
0.29
0.31
0.29
0.19
Zachariasen Goldschmidt
Długość wiązania Si – O a kąt Si-O-Si
Najważniejsze czynniki różnicujące wiązanie krzem - tlen to:
1. terminalna (końcowa) lub mostkowa pozycja wiązania Si-O,
2. elektroujemność sąsiadującego z Si-Oter kationu metalu,
3. kąt między tetraedrami w przypadku wiązania Si-Obr,
Kąt Si_O-Si 120 130 140 150 160 170 180
dSi-O w krzem. 1.690…
… powtarzalnego (motyw struktury anionu)
wyrażonego liczbą tetraedrów lub wynikająca z przemienności krotność
pierścieni dla polianionów o D = 2 i 3. Przemienność i krotność pierścieni mogą
być stosowane zamiennie i są równoważne.
Główne grupy anionów krzemotlenowych
1. Niepolimeryczne krzemiany (D-0):
mono-, oligo- i cyklokrzemiany,
2. Inokrzemiany (D = 1) – łańcuchowe,
3. Fyllokrzemiany (D = 2) – warstwowe,
4…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz