Wprowadzenie do chemii - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do chemii - omówienie - strona 1 Wprowadzenie do chemii - omówienie - strona 2 Wprowadzenie do chemii - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 1 Wprowadzenie do chemii krzemianów    1. Znaczenie krzemianów. 2. Właściwości krzemu. 3. Związki krzemu. 4. Chemia węgla a chemia krzemu. 5. Definicja krzemianów. 6. Jednostki strukturalne krzemianów. 7. Rozmaitość struktur krzemianów Pierwiastek Wszechświat [% atom] wg.Holwergera 1979 Skorupa ziemska  [% wag] ([ % atom]) wg.Mielke 1979 Ciało człowieka [% wag] 1 H 87,6089 0,14 9,5 2 He 12,2652 - - 6 C 0,0263 0,03 18,4 7 N 0,0080 0,005 3,3 8 O 0,0596 46,60 (62,55) 65,0 9 F - 0,08 - 10 Ne 0,0245 - - 11 Na 0,0001 2,83 (2,64) 0,2 12 Mg 0,0025 2,09 (1,84) 0,1 13 Al 0,0002 8,13 (6,47) - 14 Si 0,0022 27,72 (21,22) 0,05 15 P - 0,12 1,0 16 S 0,0008 0,05 0,3 17 Cl - 0,05 0,2 18 Ar 0,0004 - - 19 K - 2,59 (1,42) 0,4 20 Ca 0,0001 3,63 (1,94) 1,5 Suma 99,9988 94,065 99,95 Rozpowszechnienie pierwiastków    IA    IIA   IIIA    IVA     VA    VIA   VIIA  VIIIA     1H                  2He     3Li     4Be     5B     6C     7N     8O     9F   10Ne    11Na   12Mg    13Al    14Si    15P    16S   17Cl   18Ar    19K   20Ca  +31Ga   32Ge   33As   34Se   35Br   36Kr    37Rb   38Sr  +49In   50Sn   52Sb   52Te   53I   54Xe    55Cs   56Ba  +81Tl   82Pb   83Bi   84Po   85At   86Rn    87Fr    88Ra                Główne grupy układu okresowego Rozpowszechnienie minerałów 11 % 12 % 12 % 39 % 5 % 5 % 5 % 3 % 8 % Plagioklazy Skalenie alkaliczne Kwarc Pirokseny Inne Inne krzemiany Ilaste Miki Amfibole Krzemienie Krzemianowe materiały  ceramiczne • ceramika właściwa, (porcelana, fajans, ceramika sanitarna), • ceramiczne materiały budowlane, • materiały wiążące (np. cement portlandzki), • szkło i emalie, • ceramika techniczna, • krzemianowe materiały ogniotrwałe.   Rodzaj właściwości      Wartość i jej wymiar  Masa atomowa  28.0855  Konfiguracja elektronowa  1s 22s2p63s2p2  Promień atomowy  1.06 Å  Promień jonowy (Si4+)  0.26 Å (LK=4), O.41 Å (LK=6)  Elektroujemność  1.9(Pauling), 1.74(Allerd),1.82(Gorlich)  Gęstość  2.33 g/cm 3  Objętość molowa  12.06 cm 3  Twardość  6.5 (skala Mohsa)  Energia jonizacji  1 o-786.5, 2o-1577.1, 3o- 3231,6, 4o- 4355.5 kJ/mol    Podstawowe właściwości krzemu Krzem elementarny krzem regularny Fd3m i heksagonalny - P 63mc Związki krzemu Proste związki krzemu z metalami

(…)

… [Si6O18]12-
Mono- [Si2O6]2- Dipolikrzemian [Si4O11]6- Monofyllokrzemian [Si4O10]
Tektokrzemian [SiO2]
Rozmaitość struktur krzemianowych
1. Polikondensacja wiązań Si-O – różna liczba
tetraedrów w anionie,
2. Różne konformacje anionów
krzemotlenowych,
3. Różne kationy łączące aniony krzemotlenowe,
4. Roztwory stałe między krzemianami
5. Polimorfizm krzemianów

… i potrójne z udziałem
orbitali typu π
Wiązanie C-δ- H+δ trwałe i niepodatne na
hydrolizę
preferowane przez krzem
Mostki –Si-O-Si-O-Si_
Nietrwałe długie łańcuchy Si-Si-SiPierścienie krzemo - tlenowe,
najczęściej 6-krotne
Wiązania spolaryzowane jonowo kowalencyjne
Udział pustego orbitalu 3d krzemu w
wiązaniu Si-O
Wiązanie Si+δ- H-δ nietrwałe i silnie
podatne na hydrolizę
Podobieństwa chemii krzemu i węgla
1…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz