Krzemiany

note /search

Krzemiany - egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Krzemiany
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1309

1) specyficzne cechy wiązania Si-O i powiązać je z różnymi strukturami krzemianów 2) jakie właściwości wynikające ze struktury kaolinitu decydują o jego zastosowaniu w ceramice tradycyjnej 3) opisz na dowolnej molekule etoksysilanu relacje hydrol...

Wprowadzenie do chemii - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Krzemiany
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

Wykład 1 Wprowadzenie do chemii krzemianów    1. Znaczenie krzemianów. 2. Właściwości krzemu. 3. Związki krzemu. 4. Chemia węgla a chemia krzemu. 5. Definicja krzemianów. 6. Jednostki strukturalne krzemianów. 7. Rozmaitość struktur krzemianów Pierwiastek Wszechświat [% atom] wg.Holwergera 1979 Skor...

Zasady systematyki krzemianów - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Krzemiany
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1113

Wykład 2 Zasady systematyki krzemianów 1. Systematyka anionów krzemotlenowych.  2. Główne grupy krzemianów  3. Wzory koordynacyjne anionów  krzemotlenowych 4. Charakter wiązania krzem tlen 5. Wiązanie Si–O w krzemianach 6. Krzemiany jako struktu...

Monokrzemiany - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Krzemiany
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1456

Wykład 3 Monokrzemiany 1. Anion SiO 4 4- 2. Monokrzemiany jednokationowe. 3. Monokrzemiany wielokationowe 4. Oksymonokrzemiany 5. Hydromonokrzemiany Aniony monokrzemotlenowe Wzór koordynacyjny Wartości parametrów Si : O Monokrzemiany [ SiO 4] 4- M = 1, s = 0 1 : 4 Tetraedr (anion) SiO 4 4- Długość ...

Oligokrzemiany - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Krzemiany
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1183

Wykład 4 Oligokrzemiany 1. Mostek Si – O – Si 2. Dikrzemiany 3. Oligokrzemiany o łańcuchu otwartym 4. Cyklokrzemiany.                                                              O      140 o                                                            1.61Å                                           ...

Inokrzemiany - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Krzemiany
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1456

Wykład 5 Inokrzemiany (krzemiany łańcuchowe) 1. Podział inokrzemianów 2. Monoinokrzemiany dwuprzemienne P = 2 3. Monoinokrzemiany proste o P2 4. Monoinokrzemiany o łańcuchu rozgałęzionym 5. Diinokrzemiany dwuprzemienne 6. Diinokrzemiany proste i...

Fyllokrzemiany - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Krzemiany
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1729

Wykład 6 Wykład  Fyllokrzemiany Fyllokrzemian (krzemiany warstwowe) (krzemiany warstwowe 1. Rodzaje fylloanionów (anionów warstwowych). 2. Monofyllokrzemiany. 2. Monofyllokrzemiany ...

Fyllokrzemiany - wykład - Krzemiany

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Krzemiany
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1379

Wykład 7 Wykład  Fyllokrzemiany Fyllokrzemian (krzemiany warstwowe)  (krzemiany warstwowe) c.d. c.d 1. Monofyllokrzemiany [6] pakietowo wst ę gowe. 2. Monofyllokrzemiany [6] nie two...

Tektokrzemiany - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Krzemiany
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1267

Wykład 8 Wykład  Tektokrzemiany Tektokrzemian 1. Rodzaje tektokrzemianów. 2. Formy strukturalne dwutlenku krzemu. 3. Naturalne odmiany SiO 2. 4. Wysokoci ś nieniowe odmiany SiO 2.  4. Wysokoci ś nieniowe odmiany SiO 2. 5. Struktury klatratowej krzemionki 6. Tektoaniony krzemotlenowe     Tektokrzemi...

Glinokrzemiany - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Krzemiany
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1736

Wykład 9 Glinokrzemiany 1. Krzemiany glinu, glinokrzemiany i glinokrzemiany glinu. 2. Wi ą zanie Si-O i Al – O, tetraedr SiO 4 a AlO4 3. Podstawienie heterowalentne Si4+  ↔  Al3+ 4. Rodz...