Fyllokrzemiany - wykład - Krzemiany

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fyllokrzemiany - wykład - Krzemiany - strona 1 Fyllokrzemiany - wykład - Krzemiany - strona 2 Fyllokrzemiany - wykład - Krzemiany - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 7 Wykład  Fyllokrzemiany Fyllokrzemian (krzemiany warstwowe)  (krzemiany warstwowe) c.d. c.d 1. Monofyllokrzemiany [6] pakietowo wst ę gowe. 2. Monofyllokrzemiany [6] nie tworz ą ce pakietów. 3. Monofyllokrzemiany o ró Ŝ nej krotno ś ci pier ś cieni w  warstwie. warstwie 4. Difyllokrzemiany. Orientacja tetraedrów Orientacja tetraedró Al 2[ 2Si 4O10]2(OH)2 · 4H2O  Mg 4[ 2Si 6O15](OH)2 · 4H2O pałygorskit sepiolit Struktury pakietowo Struktury pakietow -wst ę gowe wst ę gow Al 2[Si4O10](OH)2·4H2O·nH2O Mg 4[Si6O15](OH)2·4H2O·nH2O Niepłaskie warstwy o pier ś cieniach [6]  Niepłaskie warstwy o pier ś cieniach [6] Monofyllokrzemiany niepakietowe Monofyllokrzemiany niepakietow β  - Na 2[Si2O5],  α  - Na 2[Si2O5],  Ba 2[Si4O10] Monofylloaniony o pier ś cieniach [4, 8]  utworzone z ła ń cuchów P = 4 KCa 4[Si8O20](OH)·8H2O - apofillit, BaFe[Si 4O10] - gillespit Struktura apofilitu  Struktura apofilitu KCa KC 4[Si [S 8O20](OH)·8H ](OH)·8 2O (dla czytelno ś ci struktury na rysunku nie zaznaczono cz ą steczek H 2O i grup OH) Przykłady monofyllokrzemianów [4,8] Przykłady monofyllokrzemianów [4,8 KCa 4[Si8O20]F ·8 H2O – fluoroapofillit, KCa 4[Si8O20](OH)·8H2O – hydroksyapofillit, NaCa 4[Si8O20]F ·8 H2O – natrooapofillit, CaV[Si 4O10]O · 4 H2O – cavansit CaV[Si 4O10]O · 4 H2O – cavansi BaFe[Si 4O10] – gillespit, K 2Ba7[Si4O10]4, K2Be[Si4O10], BaCu[Si4O10] – syntetyczne.  Monofyllokrzemian o pier ś cieniach [5,8] Monofyllokrzemian o pier ś cieniach [5,8 Ca 3[Si6O15] · 7 H2O (nekoit) Przykłady monofyllokrzemianów [5,8] Przykłady monofyllokrzemianów [5,8 Ca 3[Si6O15] · 7 H2O – nekoit, Ca 3[Si6O15] · 6H2O – okenit, Ca 5[Si6O16(OH)2] · 6H2O – plombieryt, Ca 5[Si6O16] (OH)2 · 2H2O – riversidyt. Ca 5[Si6O16] (OH)2 · 2H2O – riversidyt Monofyllokrzemiany Monofyllokrzemian o pier ś cieniach[4, 6, 8]  o pier ś cieniach[4, 6, 8] K 2Zr[Si Zr[S 6O15]  (dalyit) ]  (dalyit K 2Nd[Si6O15], K2La[Si6O15] – syntetyczne, K 2Ti [Si6O15] – davanit, Na 2Ce[Si6O14(OH)2] - sahzinit. Monofyllokrzemiany Monofyllokrzemian [ 4, 6, 12]  [ 4, 6, 12] Mn 8[Si6O15](OH)10 ( manganopirosmalit) W Warstwa utworzona z rozgał ę zionych  arstwa utworzona z rozgał ę zionych ła ń cuchów czteroprzemiennych ła ń cuchów czteroprzemiennyc NaPr[4Si 6O14] Difyllokrzemian powstały z dwóch   ifyllokrzemian powstały z dwóch  warstw  dwuprzemiennych warstw  dwuprzemiennyc ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz