Fazy skondensowane

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fazy skondensowane - strona 1 Fazy skondensowane - strona 2 Fazy skondensowane - strona 3

Fragment notatki:


Wyk Wy ład 14  ad 14 Ciekłe kryształy i szkło 1. Struktury mezomorficzne i amorficzne 2. Ciekłe kryształy 3. Stan szklisty 4. Warunki powstawania szkła 5. Struktura szkła 6. Wła ś ciwo ś ci szkła Stany skupienia materii Stany skupienia materi Gaz Ciecz      Ciekłe kryształy Fazy skondensowane Kryształ Szkło T 1  ⇒ T 2  ⇒ T 3   ⇓ T 4 ⇔ Przemiany fazowe Przemiany fazow T top. Stany mezomorficzne Stany mezomorficzn smektyczny nematyczny ciekły krystaliczny Jak wygl Jak wyg  ą daj da  ą  ciek cie łe kryszta e kryszt ły Ekrany ciek Ekrany cie ło-krystaliczne krystaliczn Definicje szk Definicje sz ła 1. Definicja fenomenologiczna Szkło wykazuje izotropi ę  wszystkich wła ś ciwo ś ci 4. Definicja genetyczna (Definicja Maxwella) Szkło powstaje podczas chłodzenia faza ciekłej, w temperaturze   zwanej temperatur ą  witryfikacji, gdy lepko ść  fazy ciekłej osi ą ga  lepko ść  1013 puaza.   3. Definicja strukturalna Struktur ę  szkła charakteryzuje brak uporz ą dkowania dalekiego  zasi ę gu i w konsekwencji brak refleksów na dyfraktogramach rtg.  2. Definicja morfologiczna Szkło jest amorficzne czyli nie posiada wykształconej postaci  przyjmuje za ś  kształt naczynia w którym zastygło. Zale Zal  Ŝ no n  ść ś entalpii (H) od temperatury  entalpii (H) od temperatury Powstawanie szk Powstawanie sz ła Szybko Szybk  ść ś ch c łodzenia a faza szklista  odzenia a faza szklista Substancja Krytyczna  szybko ść chłodzenia [oC/s] Maksymalna  grubo ść warstwy [cm] SiO 2 GeO 2 Salol (C 13H10O3) H 2O Ag 2x10-4 7x10-2 50 107 1010 400 7 7x10-2 10-4 10-5(100Å) Zale Ŝ no ść  entalpii i entropii  od temperatury przechłodzenia Schematyczny  wykres DTA  substancji  szkłotwórczej (1) Temperatura zeszklenia (2) Temperatura krystalizacji szkła (3) Temperatura topnienia Substancja szkłotwórcza  Zakres temperatur witryfikacji [K]  SiO2  Szkło sodowo-wapniowe (okienne)  B2O3  Siarka elementarna  Selen  Glukoza  Glicerol  Alkohol etylowy  1500 – 2000  800 – 820  470 – 530  244  302 – 308  280 – 300  180 – 190  90 - 96    Zakresy temperatur witryfikacji Zakresy temperatur witryfikacj Zmiany energii swobodnej F  Zmiany energii swobodnej F i entropii konfiguracyjnej i entropii konfiguracyjne Uk U ład szk ad sz łotw ot órczy KNO rczy KN 3-Ca(NO Ca(N 3)2 Substancja T f [ oC] ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz