Roztwór nasycony - strona 6

Roztwory i zagrożenia geochemiczne

  • Politechnika Śląska
  • Geochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

….…. … . … .… .… .….…. ….….… .….… .….….…. ….….….…. ….… .….…. ….…. ….…. ….….….…. ….….….….….….….…. ….….….… .….….….…. ….….… .….….….…..….… .….….….…. ….…. Miarą rozpuszczalności jest stężenie roztworu nasyconego Rozpuszczalność – ogólna ilość rozpuszczonych...

Przemysł azotowy-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Krzysztof Hoffmann
  • Technologia chemiczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2051

amoniak kontaktuje się w sposób ciągły z 80% kwasem siarkowym. Z roztworu nasyconego siarczanu amonu...

Równowagi fazowe w roztworach

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Technologia żywności
Pobrań: 98
Wyświetleń: 917

dalszemu rozpuszczaniu to roztwór nasycony (dwufazowy). Rozpuszczalność jest to maksymalna ilość danej...