Rozstępy - strona 19

Statystyka opisowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1701

: absolutne stosunkowe pozycyjne R,Q VQ klasyczne S(x), d(x) VS ,Vd Pozycyjne absolutne Rozstęp (R), czyli tzw...

Zarzadzanie jakością - TQM

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1519

statystyk: Średnia Mediana Rozstęp Odchylenie standardowe Liczba niezgodności Próbki pobierane w regularnych...

Chemiczna analiza - wykład

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1736

wyników. Rozrzut wyników (R) (rozstęp) jest róŜnicą między największą i najmniejszą wartością w zbiorze...

Statystyka-opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy statystyki i demografii
Pobrań: 154
Wyświetleń: 889

Pozycyjną miarą zmienności jest rozstęp szeregu, czyli R = Xmax - Xmin i odchylenie kwartylowe (ćwiartkowe...

Krótki rys historyczny - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

przedziału (interwał, rozstęp przedziałowy) jest różnicą między górną i dolną granicą badanej cechy...

Osteologia-budowa ogólna kości

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2800

pachwinowego znajduje się przestrzeń zwana rozstępem wspólnym (lacuna communis). Więzadło biodrowo-grzebieniowe...

Statystyka - WYKŁADY

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jerzy Wołek
 • Statystyka
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4788

arytmetyczna ważona bezwzględne - rozstęp międzykwartylowy - odchylenie kwartylowe bezwzględne - wariancja...