Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 6

Prawo pojmowane jako zbiór norm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

: rozporządzenie z mocą ustawy, dekret z mocą ustawy) Akty wykonawcze do ustawy: akty wydawane na podstawie...

Źródła prawa- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 490

, Ustawy, Rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta RP, Rozporządzanie wykonawcze Orzeczenie TK...

Prawo krajowe.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 679

w trybie art. 89 ust. 1 Szczebel ustawowy (ustawy i rozporządzenia Prezydenta z mocą ustawy) Szczebel...

Wykład III z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1197

obowiązujący - rozporządzenie z mocą ustawy, wydawane przez Prezydenta RP, wyłącznie w ściśle określonych...

Ogłaszanie aktów prawnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1372

", ogłasza się: Konstytucję, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej...

Formy prawnych aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

rozporządzenia porządkowego. Bark natomiast w ustawie rozstrzygnięć co do pozostałych aktów wojewody...