Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 5

Systemy źródeł prawa- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Iwona Wróblewska
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2184

konstytucji. Ustawa wiąże suwerena rozporządzenia. Co do zasady rozporządzenie ma charakter wykonawczy...

Prawo urzędowe - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Olaf Maron
 • Język prawniczy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1540

Prezydent RP może stanowić: rozporządzenia z mocą ustawy w czasie stanu wojennego; rozporządzenia...

Stosunek administracyjno-prawny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1246

powszechnie obowiązującego prawa RP są Konstytucja, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, ratyfikowane umowy...

Materiały do nazw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Paweł Jabłoński
 • Logika dla prawników
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2016

, rozporządzenie książka, długopis ustawa, akt prawny regulujący sprawy gospodarki funkcja nietautologiczna...

Źródła prawa i ich klasyfikacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2884

wykonywane są przez rozporządzenia. Akty normatywne z mocą ustawy Droga legislacyjna jest długa, stąd...

Pojęcie żródeł prawa i klasyfikacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

wykonywane są przez rozporządzenia. Akty normatywne z mocą ustawy Droga legislacyjna jest długa, stąd...

Prawo zwyczajowe - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Eugeniusz Moczuk
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1008

umowa międzynarodowa. (patrz punkt 17) Rozporządzenie z mocą ustawy. Rozporządzenia z mocą ustawy...

Źródła prawa i obowiązywanie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 784

się, że ustawodawca uchylając dotychczas obowiązującą ustawę zachowuje w mocy rozporządzenia i utrzymuje je w mocy...

Źródła prawa i gałęzie prywatne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Ludwik Ścibor
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

międzynarodowe za zgodą ustawy - rozporządzenie z mocą ustawy Prezydenta zatwierdzone przez sejm (stan wojenny...