Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 38

Prawo we współczesnym świecie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

w Polsce: Konstytucja Ratyfikowana umowa międzynarodowa (uchwalona na mocy zgody zawartej w ustawie) Ustawa...

Ustawodawstwo XII tablic.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

jego mocy). Leges rogatae (latae) - ustawy leges datae - zarządzenia wydawane przez magistratury na mocy...

Ustrój administracji publicznej RP

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 945
Wyświetleń: 6062

i województwo. Gmina i powiat jest tworzona w drodze rozporządzenia RM a województwo w drodze ustawy. JST gminy...

Ewidencja i karta podatkowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr M. Kiedrowska
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1239

: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu...

Bibliotekii publiczne-normy prawne,funkcje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jolanta Dzieniakowska
 • Bibliotekarstwo współczesne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2366

następujące rozporządzenia: rozporządzenie z dnia 25 maja 1992 r. ustala wykaz stanowisk w działalności...