Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 35

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1379

się w wojewódzkiej księdze urzędowej? a)ustawy b)rozporządzenia c) d)notatki e) żadna z powyższych 4) Podział prawa...

Spis zagadnień kolokwium

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Magdalena Czuba- Wąsowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1204

dla obywatela d) Rozporządzenie i. Cechy aktu ii. Podmioty uprawione do wydawania iii. Charakter upoważnienia...

Doradztwo finansowo-podatkowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jankowska
 • Doradztwo finansowo-podatkowe
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2009

lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi...

Zasada władztwa daninowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2268

zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. - pozostałe elementy mogą być wskazane w rozporządzeniu...

Organ a instytucja-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

o mocy powszechnie obowiązującej (rozporządzenia)- konieczność publiikacji normy prawa wewnętrznego...