Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 13

Hierarchia aktów prawnych-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

, Trybunał Konstytucyjny. Wg art. 37 konstytucji na czele źródeł prawa w Polsce stoi ustawa. RATYFIKOWANE...

Wykładnia przepisów prawnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092

RM, publikuje się w nim powszechne źródła obowiązującego prawa z wyjątkiem źródeł prawa miejscowego...

Prawo we współczesnym świecie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

- rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie WTÓRNE ŹRÓDŁA PRAWA: ROZPORZĄDZENIE - akt normatywny...

Prawo pojmowane jako zbiór norm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

źródłem prawa jest umowa międzynarodowa. Podstawową są negocjacje. Prawo Unii Europejskiej: Unijne prawo...

Materia statutowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1498

, że na podstawie statutu powstanie odrębny system źródeł prawa. Przy tym założeniu statut np. powiatu...

Źródła prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1050

”. Akty prawa pochodnego WE (I filar); art. 249 zawiera katalog aktów prawa pochodnego: rozporządzenia...

Dzienniki urzędowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1239

z mocą ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia. Przeznaczony jest do ogłaszania...

Rodzaje aktów normatywnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 798

, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, tzw. umowne źródła prawa...