Źródła prawa podatkowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa podatkowego - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

7.Źródła prawa podatkowego.
ŹRÓDŁA PRAWA PODATKOWEGO  akty normatywne, w których zawarte są powszechnie obowiązujące normy prawno podatkowe. Pokrywają się ze źródłami prawa w ogóle. Nalezą do nich:
@ Konstytucja (art. 84 - podstawa prawna opodatkowania, 123 - specyficzny tryb uchwalania budżetu, 217 - istotne elementu które muszą być uregulowane w konstrukcji podatku, 168 - kompetencje org. J.s.t.do tworzenia prawa podatkowego)
@ Ustawy (zasadnicze źródło - z Konstytucji; wszystkie istotne el.podatku muszą być uregulowane w ustawie; w obecnym systemie każdy podatek ma swoją ustawę
@ Ratyfikowane umowy międzynarodowe (ma pierwszeństwo przed ustawą, o ile nie można pogodzić ich treści. Pierwszoplanowe znaczenie mają umowy regulujące problematykę podwójnego opodatkowania. Inne kwestie: zwolnienie od podatków org.międzynarodowych, służb dyplomatycznych oraz pomoc prawna w zakresie realizacji zobowiązań podatkowych. Inna bajka to prawo wspólnotowe - prawo odrębne od wewnętrznego i międzynarodowego. Ma pierwszeństwo stosowania przed prawem krajowym. Dzielimy je na prawo pierwotne i wtórne).
@ Rozporządzenia (wydawane na podstawie ustawowego upoważnienia, w celu wykonania ustaw podatkowych. Największe znaczenie - rozp. Ministra Finansów. Często regulują one ważkie kwestie, np. wysokość stawek np. w podatku PTU).
@ Akty prawa miejscowego (terenowe org.adm.rządowej na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Najważniejsze w tej kategorii - uchwały rad gmin, regulujące niektóre elementy konstrukcji podatków samorządowych a także opłat. Obowiązują one jedynie na terenie danej gminy. Mniejsze znaczenia mają rozporządzenia wojewody, np. przeniesienie gminy do innego okręgu podatkowego w podatku rolnym. ŹRÓDŁAMI PRAWA PODATKOWEGO NIE SĄ  orzecznictwo sądowe, interpretacje prawa podatkowego dokonywane przez organy podatkowe, pisma Ministerstwa Finansów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz