Źródła prawa podatkowego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa podatkowego- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

7. Źródła prawa podatkowego
Są to akty prawne w których ujęte są normy składające się na system prawa podatkowego. Katalog - Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia i akty miejscowe prawa podatkowego.
Naczelnym źródłem jest Konstytucja.(art.84 - „każdy jest obowiązany ponosić ciężary i świadczenia społeczne, w tym podatków…”, art. 217 - nakładanie podatków w drodze ustawy).
Zasadnicze źródło to ustawy. Najważniejsza to OP z 29 sierpnia 1997 r. (str. 50 podręcznik)
Prawo międzynarodowe - najważniejsze są umowy o podwójnym opodatkowaniu zawierane przez Polskę z innymi krajami. Inne ważne kwestie to zwolnienia z podatków służb dyplomatycznych oraz pomoc prawna w zakresie zobowiązań podatkowych. Normy prawa wspólnotowego - jest to nowy porządek prawny istniejący obok prawa krajowego i międzynarodowego. Prawo wspólnotowe wtórne i pierwotne.
Rozporządzenia - są wydawane przez upoważnione organy w celu wykonania ustaw podatkowych. Szczegółowo reguluje kwestie, wcześniej wskazane w ustawie. Największe znaczenia mają rozporządzenia MF (postanowienia dotyczące wysokości stawek podatkowych, zwolnienia podatkowe).
Akty prawa miejscowego - dla prawa podatkowego największe znaczenie mają uchwały rady gminy regulujące niektóre kwestie konstrukcji podatków lokalnych. Ustalają stawki, wprowadzają ulgi i zwolnienia oraz określają tryb i płatność podatków i opłat stanowiących dochód ich budżetu. Obowiązują one wyłącznie na terenie danej gminy. Vacatio legis - 14 dni od ogłoszenia w woj. Dzienniku urzędowym. Rozporządzenia wojewody - przenoszenie gminy do innego okręgu podatkowego w podatku rolnym, ustalanie wykazu miejscowości położonych na terenach górskich i podgórskich, wykaz miejscowości gdzie może być pobierana opłata miejscowa.
Nie są źródłem prawa podatkowego orzeczenia sądów, interpretacje dokonywane przez organy podatkowe i pisma MF.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz