Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 49

Pytania i odpowiedzi (30 stron)

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Ryszard Grodzicki
  • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910

do czynności prawnych. Testament może zawierać rozporządzenie tylko jednego spadkodawcy. Testament...

Wykład - System prawa

  • Uniwersytet Warszawski
  • Państwo i prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

normę niższego rzędu, np. norma zawarta w ustawie uchyla sprzeczną z nią normę zawartą w rozporządzeniu...

Opracowanie zagadnień z prawa konstytucyjnego

  • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
  • prof. dr hab. Lesław Kański
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 4900

rozporządzenia z mocą ustawy. Rozporządzenia te nie mogły jednak dotyczyć problemów najwyższej wagi, jak np...