Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 48

Informatyka prawnicza - testy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 2569

znaczenia słów. 16. PLAN INFORMATYZACJI PAŃSTWA UCHWALANY JEST W FORMIE. a) ustawy, b) rozporządzenia Rady...

Budowa aktu prawnego - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1288

aktu prawnego, np. ustawa, uchwała, rozporządzenie data wydania bądź uchwalenia (w przypadku ustawy...

Czas trwania autorskich praw majątkowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896

, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca - od daty rozpowszechnienia...

Segmentacja rynku- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Śliwińska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 616

Ustawa o bezpiecznym produkcie 2000r. np. rozporządzenie na temat bezp. zabawek, ustawa o rolnictwie...

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Andrzej Bator
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3857

pod rządami Małej Konstytucji. TRZY CECHY CHARAKTERYSTYCZNE KONSTYTUCJI: akt prawa pisanego o najwyższej mocy...

Problematyka wstępna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

dekretami lub rozporządzeniami z mocą ustawy, oraz normatywne uchwały parlamentu (najczęściej regulaminy izb...

Prawo administracyjne - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Magdalena Małecka-Łyszczek
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3661

. Rozporządzenia- 1 z mocą ustawy- mają moc równą ustawie, zastępują ustawę (wyjątek), wydaje prezydent...