Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 44

Polskie prawo konstytucyjne - skrypt.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Lech Garlicki
 • Polskie prawo konstytucyjne
Pobrań: 2583
Wyświetleń: 7322

pozycję Prezydenta (samodzielne prawo rozwiązania Sejmu, prawo wydawania rozporządzeń z mocą ustawy...

Polskie prawo konstytucyjne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2926

pozycję Prezydenta (samodzielne prawo rozwiązania Sejmu, prawo wydawania rozporządzeń z mocą ustawy...

Skrypt z podręcznika Leszka Garlickiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Mirosław Granat
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 952

pozycję Prezydenta (samodzielne prawo rozwiązania Sejmu, prawo wydawania rozporządzeń z mocą ustawy...

Ustrój administracji publicznej RP

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 952
Wyświetleń: 6083

i województwo. Gmina i powiat jest tworzona w drodze rozporządzenia RM a województwo w drodze ustawy. JST gminy...

Zakres działania ministra

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

po jego powołaniu Rozporządzenie atrybucyjne traci moc z dniem powołania nowej Rady Ministrów, do czasu wydania...

Ustawodawstwo XII tablic.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

jego mocy). Leges rogatae (latae) - ustawy leges datae - zarządzenia wydawane przez magistratury na mocy...