Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 2

Formy derogacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1946

się sytuację, gdy nowa ustawa pozostawia w mocy na określony (wyznaczony) w ustawie czas rozporządzenie wydane...

Wytyczne do rozporządzenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

do derogowania rozporządzenia wydanego na podstawie uchylonej ustawy, a utrzymanego czasowo w mocy przez normy...

Prawo krajowe.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 679

w trybie art. 89 ust. 1 Szczebel ustawowy (ustawy i rozporządzenia Prezydenta z mocą ustawy) Szczebel...

Cechy ustawy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 791
Wyświetleń: 1491

. Cechy rozporządzenia. Akt prawotwórczy wydawany przez egzekutywę na mocy konkretnego i szczegółowego...

Rodzaje aktów prawnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609

w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie to powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia...