Cechy ustawy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 2625
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy ustawy - strona 1 Cechy ustawy - strona 2

Fragment notatki:

Cechy ustawy.
A) charakter ogólny - norma ustanowiona
1.dla pewnej kategorii adresatów w wyodrębnionych ze względu na określoną cechę luby cechy(a nie określonych indywidualne)
2. której przedmiotem (w zna­czeniu zachowania się adresata normy, które winno nastąpić w ,warunkach przez nią określonych) jest kategorią zachowań tzn. norma ogólna ma tyle razy zastosowanie, ile razu zaistnieją określone przez nią warunki;
B) mająca po konstytucji największą moc prawną (nakłada to na nią obowiązek realizacji konstytucji i zakaz jej naruszania)
C) podejmowany przez parlament - zasada ta w niektórych państwach jest wyrażona wprost w przepisach konstytucji. („ władzę ustawodawczą wykonuje wyłącznie parlament", "parlament jest, jedynym organem ustawodawczym" itp.), w innych jest ona, wprowadzana, na podstawie łącznej , interpretacji przepisów dotyczących funkcji uchwalania ustaw, procesu, ustawodawczego, zmiany konstytucji
D) uchwalana za pomocą specjalnej procedury celem procedury parlamen­tarnej jest stworzenie takich warunków organizacyjnych, w których mogłaby się w możliwie pełny sposób ujawniać i wyrażać - przez działalność deputowanych - wola suwerena (narodu, ludu); realizacja konstytucyjnych wymogów postępowania ustawodawczego sprzyja ponadto nadaniu ustawie większej trwałości oraz sprawia, że może się ona stać aktem powszechnie znanym
Ustawa referendalna.
Szczególny podmiot uchwalający (naród), tryb pozaparlamentarny, zakres regulacji
Sposoby regulacji materii ustawowych (zagadnienia zastrzeżone dla regulacji ustawowej).
A ) ściśle sprecyzowany katalog B) pośredni - wskazany w konstytucji, reszta może, ale nie musi np. Szwecja
C) domniemanie właściwości ustaw - ustawodawca może ustawi normować każde zagadnienie, jeżeli nie zakazuje mu tego wyraźnie konstytucja; Materia ustawowa: -określenie sytuacji prawnej jednostki w pań­stwie, przysługujących jej praw i wolności oraz nałożonych na nią, obowiąz­ków
-regulacja zasad organizacji i działania naczelnych organów państwowych oraz' budżet państwa.
Zasada priorytetu ustawy. Wyrażona w formie ustawy wola państwa ma pierwszeństwo prawne („prymat ustawy") w stosunku do każdego, innego wyraże­nia woli, państwowej (nie licząc działań bezpośrednich suwerena). Akty władzy wykonawczej z mocą ustawy.
Akty te noszą różne nazwy (rozporządzenie z mocą ustawy, dekret z mocą ustawy, dekret-usta­wa, zarządzenie mające moc ustawy), jednakże wszystkie one podkreślają dwie istotne właściwości tych aktów:
A) określony tryb wydawania, różny od uchwalania ustaw (np. „dekret") B)oraz - istniejący ich związek z ustawą (człon terminu - „... z mocą ustawy"). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz