Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 18

Źródła prawa - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2093

, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego. Konstytucja...

Prawo urzędowe - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Olaf Maron
 • Język prawniczy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1540

Prezydent RP może stanowić: rozporządzenia z mocą ustawy w czasie stanu wojennego; rozporządzenia...

Samorządowe akty prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2401

może na podstawie art. 93 konstytucji przybrać formę rozporządzenia i wówczas dopiero można byłoby uznać tę formę...

Prawo administracyjne - kolokwium

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 994

z mocą ustawy - ratyfikowane umowy międzynarodowe i organy stworzone na mocy tych umów - rozporządzenia...

Budżet państwa - system finansowy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 833

- sporządza się go ex ante jednoszczeblowa struktura organizacyjna bp Cechy bp: to fundusz scentralizowanych...