Rozpiętość kierowania - strona 52

Lokalne sieci komputerowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Kolejnym urządzeniem jest Router. Jest to urządzenie umiejące kierować dane do wielu różnych sieci...

Strategie rozwiązywania konfliktu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 651

, Strategia misia, Strategia lisa, Strategia mądrości, Tradycyjne metody kierowania konfliktem, Współczesne...

Podstawy budownictwa - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1778

się na belce umieszczonej pod nimi w środku rozpiętości zwanej belko policzkową * Jednoprzęsłowe (wolno...

Budownictwo - wykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Budownictwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

krawędzi przekroju) przyjmuje się nie mniejszą niż: 1/40 rozpiętości płyt jednoprzęsłowych wolnopodpartych...

Polska a Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 231
Wyświetleń: 917

krajami Europy Zachodniej istnieją wielkie rozpiętości szczególnie w transporcie i łączności. Brak...

Utylitaryzm- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

przesądu. Mało było takich, którzy kierowali się konsekwencją. Ta jest najrzadszą ze wszystkich cnót...