Rozpiętość kierowania - strona 53

Makroekonomia - WYKŁAD 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kultys
 • Makroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1372

. Jeżeli pojawi się rozpiętość pomiędzy płacami netto i brutto (netto + podatek dochodowy + składka na US...

Sfałdowanie uwarstwionego górotworu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

A), to każda warstwa tworzy rodzaj podciągu o rozpiętości równej szerokości wyrobi­ska i o znacznej wysokości...

Odbiory deskowań

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1183

od rozpiętości projektowanych: — belki lub płyty bezżebrowej ±15 mm, — płyty w przekrojach żebrowych ±10 mm...

Belki proste - opracowanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239

zginających, co z jednej strony umożliwia pokonywanie większych rozpiętości między ścianami, a z drugiej...

Klasy obciążeń

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1659

dla obiektów mostowych na danej drodze, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. Mosty o rozpiętościach przęseł większych...

Analiza działalności banku- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 196
Wyświetleń: 686

odsetkowa marża odsetkowa rozpiętość odsetkowa Podstawowe wskaźniki efektywności: BRE Bank są ROA netto ROE...

Miary statysyczne- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Rozmus
 • Statystyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 714

rozdzielczego przedziałowego z przedziałami klasowymi o równej rozpiętości dla wyznaczenia dominanty korzystamy...

Prawo administracyjne - wstęp

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1022

i zasady działania administracji publicznej. Prawo administracyjne ze względu na rozpiętość problematyki...

Notatki z wykładu o skorupie ziemskiej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Andrzej Krawczyk
 • Geologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 4312

). Litosfera - najbardziej zewnętrzna geosfera, rozpiętość od 100 do 200km. Zawiera skorupę i część płaszcza...