Rozpiętość kierowania w administracji - strona 14

Kompetencje rządu - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Ustrój państwowy i polityczny Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

) -Prowadzenie polityki wewnętrznej i zew., kierowanie pracą administracji rządowych, zapewnienie wykonywania...

Efektywnosc stylów kierowania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2583

potencjalnej rozpiętości i zasięgu kierowania,  Preferowany styl kierowania zwierzchników,  Poziom integracji...

Efektywność stylów kierowania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1001

potencjalnej rozpiętości i zasięgu kierowania,  Preferowany styl kierowania zwierzchników,  Poziom integracji...

Zaliczenie pytania 2

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

centralizacji konfiguracji specjalizacji Rozpiętość kierowania to: rodzaj konfiguracji fonna zasięgu kierowania...

Pytania zamknięte na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Małgorzata Czerska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1407

centralizacji konfiguracji specjalizacji Rozpiętość kierowania to: rodzaj konfiguracji forma zasięgu kierowania...

Struktura administracji rządowej

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Administracja
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2954

administracji rządowej kierują ministrowie, decyduje Prezes RM. W niektórych ministerstwach działają...

Typy więzi - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

TYPY WIĘZI,KOMPETENCJI: -kierowanie - kierownik kieruje podporządkowanymi, oddziałuje na jednostki...

Zarządzanie -system

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

rozpiętości kierowania (liczba osób podległych jednemu kierownikowi); zasięg kierowania - liczba podwładnych...