Rozpiętość kierowania w administracji - strona 15

Prawie 100 zagadnień z zarządzania

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2541

od ich miejsca w schemacie. 51. Omów pojęcia rozpiętości kierowania i zasięgu kierowania. Rozpiętość kierowania...

Zbiór zagadnień i definicji.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

nadzoru Czynniki wywierające wpływ na rozpiętość kierowania: Kompetencja przełożonych i podwładnych...

Struktury organizacyjne - istota i rodzaje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Małgorzata Tyrańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1169

według różnorodnych kryteriów. Przyjmując jako podstawowe kryterium rozpiętość kierowania wyróżnia się: struktury...

Struktury organizacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1169

według różnorodnych kryteriów. Przyjmując jako podstawowe kryterium rozpiętość kierowania wyróżnia się: struktury...

Wojewoda - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 917

rządowej → określone jako: kierowanie administracją zespoloną i koordynowanie jej działalności, zapewnienie...

Organizacja i zarządzanie - pytania

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1687

. Co to jest rozpiętość kierowania i jakie są jej rodzaje? Jakie są wzajemne zależności między spiętrzeniem kierowania...