Pojęcie i cechy administracji publicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2947
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i cechy administracji publicznej - strona 1 Pojęcie i cechy administracji publicznej - strona 2 Pojęcie i cechy administracji publicznej - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie i cechy administracji publicznej ETYMOLOGIA POJĘCIA ADMINISTRACJA
ministrare, administratio, administrare (łac.) - działalność służebna wykonawcza w celu spełnienia cudzej woli lub według wcześniej przyjętych założeń, pomoc, pomagać, służyć, wykonywać, posługiwać
dziś administracja utożsamiana jest z zarządzaniem, kierowaniem, zawiadywaniem, gospodarowaniem, gestią; - dominare - imperare - regnare Administracja w ujęciu potocznym oznacza wydzielone w państwie struktury organizacyjne powołane specjalnie dla realizacji określonych celów o charakterze zadań publicznych;
oznacza określoną i o specjalnych cechach działalność podejmowaną w ramach realizacji celów o charakterze publicznym;
oznacza ludzi zatrudnionych w strukturach wyodrębnionych w pierwszym znaczeniu
Administarcja według teoretyków administracji
działanie zmierzające do osiągania celów całego społeczeństwa lub jego części podejmowane na podstawie przepisów prawa (niezależnie od charakteru wykorzystywanych w tym celu środków działania) - Guy Peters
Administracja publiczna w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym DEFINICJE POJĘCIA ADMINISTRACJA (1)
Definicje negatywne
przedmiotowa
administracją jest działalność władzy publicznej pozostająca po wyodrębnieniu z niej działalności ustawodawczej i wymiaru sprawiedliwości (tzw. „wielka reszta wg. O. Meyer'a)
administracją publiczną jest realizacja ustaw, o ile nie zajmują się nią sądy i niezawiśli sędziowie (Anntoniolli, Koja) podmiotowa administracją jest część aparatu państwa po wyodrębnieniu z niego organów władzy ustawodawczej i organów wymiaru sprawiedliwości DEFINICJE POJĘCIA ADMINISTRACJA (2)
Definicje pozytywne
przedmiotowa : Administracja publiczna to działalność celowa/ praktyczna/ rzeczywista/ konkretna/ planowa/ bezpośrednia/ władcza/ ciągła/ regulująca/ twórcza/ kontrolowana/ oparta na prawie/ trwała/ organizatorska/ inicjatorska/ kierownicza/ wykonywana pod kierownictwem i/lub nadzorem/ swoista/, mająca na celu realizację (potrzeb) zadań publicznych państwa/ społecznych podmiotów samorządowych/ podmiotów publicznych;
(za J. Bociem)
DEFINICJE POJĘCIA ADMINISTRACJA (3)
Administracja publiczna to:
organizacja, składająca się z różnorodnych jednostek organizacyjnych, skupionych wokół organów, tj. jednostek organizacyjnych wyposażonych w kompetencje określone w ustawach i tworzących pewien zamknięty układ organizacyjny
ogół struktur podmiotów administrujących, obejmujący ich organy i podporządkowane im urzędy oraz inne jednostki organizacyjne wykonujące zadania administracyjne

(…)

stosunek administracyjnoprawny;
to taka bezpośrednia i konkretna działalność, którą przez czynności rzeczywiste realizuje się cele bezpieczeństwa, postępu i dobrobytu zbiorowości
(za J. Bociem) DEFINICJE POJĘCIA ADMINISTRACJA (5)
z uwagi na funkcje, jakie sprawuje: działalność, która ma za swój przedmiot realizację zadań administracyjnych państwa (O. Meyer)
konkretno-indywidualne normowanie dokonywane…
… ustaw zobowiązuje rząd, wchodzących w jego skład ministrów lub inne podporządkowane im organy i jednostki organizacyjne, samorządy zawodowe oraz j.s.t. do organizowania, a nawet wykonywania działalności usługowej lub informacyjnej, na rzecz ogółu, nie przewidując podejmowania jakichkolwiek rozstrzygnięć - czy realizacja takich działań nie jest administracją publiczną?
Organy administracji państwowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz