Rozmieszczanie - strona 8

Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

i rozmieszczanie personelu, Zwalnianie z pracy, Planowanie, analizę danych, opracowywanie budżetów, zestawień...

Rozdział powietrza w pomieszczeniu

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2030

się między sobą sposobem rozmieszczania w pomieszczeniu elementów nawiewnych i wywiewnych, który zależy głównie...

Losowość i liczby losowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1344

liczba cech warstwujących nie przewyższa 6. Sposoby rozmieszczania (alokacji) próby w warstwach...

Płatwie ciągłe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3136

. 4.3f powinny być rozstawione w sposób naprzemienny (styki dźwigarów należy rozmieszczać mijankowo...

Metoda Simpleks - pytania na kolokwium

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Marta Chylińska-Ptak
 • Badania operacyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2681

na rozmieszczaniu przewozów przede wszystkim po tych trasach, na których koszty są najmniejsze. 10. Jak szuka...

Plan zagospodarowania przestrzennego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 665

przestrzenny: -odpowiednio rozmieszczamy na danym obszarze obiekty antropogeniczne -tworzymy określone...