Metoda Simpleks - pytania na kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2982
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda Simpleks - pytania na kolokwium - strona 1

Fragment notatki:


1. Do czego służy metoda simplex? Metoda simpleks to obligatoryjna metoda rozwiązywania decyzyjnego (zagadnień decyzyjnych). Rozwiązania optymalnego szukamy z wierzchołka do wierzchołka zbioru rozwiązań dopuszczalnych, aż do momentu otrzymania rozwiązania optymalnego
(tak jak w metodzie graficznej)
Metoda simplex służy do rozwiazywania zagadnień decyzyjnych.
3. Opisz etapy poszukiwania ekstremum funkcji metodą: a) graficzną, b) simplex, c) kąta północno-zachodniego.
5. Czym zajmują się badania operacyjne? Badania operacyjne stanowią dyscyplinę, która ma na celu pomoc w procesie podejmowania decyzji . Zajmują się metodami rozwiązywania problemów decyzyjnych , wynikających z potrzeb racjonalnej działalności człowieka. W skład badań operacyjnych wchodzi programowanie liniowe jak i programowanie nieliniowe .
6. Czy znasz jakiś podręcznik BOP?
Programowanie liniowe, przykłady i zadania” A. Adamczak, A. Kalinowska-Zeleźnik, J. Kujawska, J. Gliński
„Przykłady i zadania z badań operacyjnych i ekonometrii” red. W. Sikora
„Badania operacyjne w przykładach i zadaniach” K. Kukuła
„Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych” R. Czyżycki, M. Hundert, R. Klóska
7. Czy każde rozwiązanie dopuszczalne jest rozwiązaniem optymalnym? Odp. uzasadnij. Rozwiązanie dopuszczalne - rozwiązanie, które w wyniku daje niski koszt, ale jest możliwość w prosty sposób uzyskania kosztu niższego. Jest to rozwiązanie przejściowe. Istnieje wiele rozwiązań dopuszczalnych dla jednego zagadnienia transportowego, przy czym każde kolejne ma lepszy (niższy)lub przynajmniej nie gorszy koszt od poprzedniego. Rozwiązanie optymalne - rozwiązanie, które w wyniku daje koszt najniższy do uzyskania poprzez znane nam metody. Jest to rozwiązanie końcowe. Może istnieć kilka rozwiązań optymalnych dla jednego zagadnienia transportowego - lecz koszt każdego z nich powinien być taki sam.
8. Co to znaczy, że rozwiązanie jest optymalne? Jest to najlepsze z możliwych rozwiązań danego zadania. Optymalizacja  - metoda wyznaczania najlepszego (optymalnego) rozwiązania (poszukiwanie ekstremum funkcji) z punktu widzenia określonego kryterium (wskaźnika) jakości (np. kosztu, drogi, wydajności).
9. Do czego służy metoda minimalnego elementu macierzy?
Stosuje się ją w modelach transportowych. Służy do znalezienia rozwiązania dopuszczalnego rozmieszczenia ładunków pomiędzy dostawców i odbiorców, tak aby zminimalizować funkcję kryterium. Bierze ona pod uwagę macierz kosztów, dzięki czemu daje w wyniku niski koszt rozwiązania. Polega na rozmieszczaniu przewozów przede wszystkim po tych trasach, na których koszty są najmniejsze. 10. Jak szuka się elementów rozwiązujących?


(…)

… Służą do rozwiązania modeli nieliniowych o postaci standardowej (≤ lub ≥)
3. Do czego służy i na czym polega metoda PERT Służy do wyznaczenia prawdopodobieństwa realizacji przedsięwzięcia w „z góry” ustalonym terminie tu. Polega na obliczeniu statystyki u (związanej z wariancją i wartością oczekiwaną), a następnie odczytuje się statystykę u z tablicy dystrybuanty rozkładu normalnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz