Wiaty, hale i sieci trakcyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2576
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiaty, hale i sieci trakcyjne - omówienie - strona 1 Wiaty, hale i sieci trakcyjne - omówienie - strona 2 Wiaty, hale i sieci trakcyjne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wiaty i hale
Halą nazywamy budynek budowlany bez podziału na kondygnacje (w przeciwnym wypadku
będzie to budynek szkieletowy) jedno- lub wielonawowy. Obiekty do 30-40m klasyfikuje się jako
wąskie (są przeważnie jednonawowe).
Elementy hali (Rysunek 1 – na następnej stronie):
 Układ poprzeczny: często powtarzalny (rozmieszcza się je co odległość „b” zgodnie
z modułami przemysłowymi), powinien być geometrycznie niezmienny, składa się ze:
o słupów (1)
o rygli – kratowych lub pełnościennych (2)
 Stężenia:
o Połaciowe – stosuje się w polach skrajnych lub przedskrajnych poszczególnych
elementów dylatacyjnych (obiekty bywają długości ponad 150m, a maksymalny
rozstaw dylatacji wynosi 120m); dawniej funkcjonował także przepis, że co ósme
pole, obecnie trzeba projektować stężenia na obciążenie temperaturowe, jeśli
odległości pomiędzy nimi przekraczają 60m. Stężenia połaciowe są niezbędne
jeśli obciąża się płatew okapową. Stężenia połaciowe mogą być
 poprzeczne (3) - pomiędzy układami poprzecznymi; przenoszą siły od
wiatru oraz ewentualnie od suwnic podwieszonych; zapewniają
geometryczną niezmienność układu złożonego z rygli dachowych i płatwi
w płaszczyźnie dachu
 podłużne (4) - między płatew okapową i przedokapową; nie zawsze
trzeba je stosować - są niezbędne tylko jeśli zachodzi konieczność
przeniesienia sił prostopadłych do ścian podłużnych lub stworzenia
podpór pośrednich dla słupów ściany zewnętrznej (obudowy; rys. 1.24.)
o Pionowe w ścianach bocznych (5) – stosuje się tam, gdzie stężenia połaciowe
poprzeczne; ich zadaniem jest zapewnienie geometrycznej niezmienności układu
oraz przenoszenie sił poziomych od ścian szczytowych i hamowania suwnic na
fundamenty
o Pionowe między kratownicami (6) – ich zadaniem jest zabezpieczenie
dźwigarów dachowych przed skręceniem (pochyleniem, wywróceniem); stosuje
się je:
 w połowie rozpiętości wiązarów
 w odległościach ≦15m
 przy słupach skrajnych (podporowych) lub przyskrajnych przy pasie
załamanym
 Zaprezentowaną na rysunku wersję (6) stosuje się, gdy w hali znajdują
się urządzenia transportowe (suwnice). W przeciwnym wypadku można
zastosować wersję oszczędnościową ze stężeniami „V” tylko na początku
i końcu (Rysunek 1.31. na str. 3 przykład f) )
o Przeciwhamowne – stosuje się je w przypadku transportu podpartego (suwnice);
zwiększają sztywność pasów górnych belek podsuwnicowych; ich funkcje pełnią
często stężenia pionowe słupów lub połaciowe podłużne (przykładowo
pozwalając przekazywać reakcje od hamowania suwnicy ze słupów pośrednich
na słupy główne)
o Przeciwwiatrowe – pozwalają na zmniejszenie rozmiarów słupów w ścianach
czołowych (Rysunek 1.36. na str. 3 – pokazano odkształcenia słupów wywołane
1


wiatrem, oraz wpływ stężeń na zmniejszenie odkształceń); tężniki jak na
rysunku mają małą sztywność i z tego względu ich pasy usztywnia się stosując
np. wieszaki (W1, W2 i W3)
Płatwie (7) – płatwie montuje się w węzłach kratownic (rygli kratowych); wyszczególnia
się płatew okapową (okap), kalenicową ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz