Obliczenia statyczne stężeń połaciowych podłużnych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2730
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczenia statyczne stężeń połaciowych podłużnych - wykład - strona 1 Obliczenia statyczne stężeń połaciowych podłużnych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Obliczenia statyczne stężeń połaciowych podłużnych
Poziome stężenia połaciowe podłużne są usytuowane w płaszczyźnie pasa górne­go lub dolnego rygli głównych ustrojów nośnych (por. rys. 1.29). W przypadku gdy stanowią podpory słupów pośrednich, przejmują obciążenie od parcia wiatru na ściany podłużne, przekazując je na główne ustroje nośne. W podobny sposób są one wytężone, jeżeli przejmują na przykład obciążenia poziome od oddziały­wania suwnicy (por. rys. 1.28f). Wówczas działanie sił poziomych suwnicy jest przekazywane na kilka układów poprzecznych. Jeśli tworzą one wraz z tężni­kiem połaciowym poprzecznym „zamkniętą" poziomą ramę, to można w analizie statycznej uwzględnić przestrzenne wytężenie ustroju nośnego hali.
Połaciowe stężenie podłużne projektuje się i oblicza jako kratownice ob­ciążone poziomym oddziaływaniem wiatru (rys. 5.23a) i reakcji od suwnicy (rys. 5.23b). Równoległymi pasami tej kratownicy są dwie płatwie w polu oka­powym, krzyżulcami i słupkami natomiast dodatkowe pręty stężeń w tym polu. Funkcję podpór tych kratownic spełniają poprzeczne główne ustroje nośne ha li. Schematy konstrukcji i modele obliczeniowe stężeń połaciowych podłużnych dachu hali pokazano na rys. 5.23.
Zgodnie z rys. 5.23b połaciowy tężnik poziomy oprócz oddziaływania wiatru Wi przejmuje część obciążenia od suwnicy Hp. Obciążenie to z belki podsuwni-cowej jest przekazywane na słupy układów głównych hal. W konwencjonalnych obliczeniach przyjmuje się, że to oddziaływanie suwnicy przenosi jeden układ poprzeczny, co jest słuszne w przypadku hal z niedużymi wytężeniami pozio­mymi od suwnic. Fakt, iż poziome stężenie połaciowe tworzy ciągły, wieloprzę-słowy (kratowy) ustrój nośny, umożliwia analizę konstrukcji jako ustroju prze­strzennego. Uwzględnienie przestrzennej pracy konstrukcji hali ma sens jedynie przy występowaniu lokalnych obciążeń na długości hali. Taka analiza umożliwia zmniejszenie zużycia stali, a także sprzyja bardziej precyzyjnemu oszacowaniu przemieszczeń poziomych głównych ustrojów nośnych. Są one mniejsze od 10 do 20% od obliczonych, bez uwzględnienia współdziałania sąsiednich układów poprzecznych. Korzystne efekty takich obliczeń uzyskuje się w przypadku hal, w których suwnice przekazują duże obciążenia na ustrój nośny. Należy zwrócić uwagę, że stężenie połaciowe podłużne jest wytężone nie tylko poziomą Hp, ale i działającą na mimośrodzie pionową składową obciążenia suwnicą Vmax.
Obliczanie układów poprzecznych współpracujących ze sobą, połączonych poziomymi kratownicami przyokapowymi (stężeniami połaciowymi podłużny­mi), sprowadza się do wyznaczania reakcji ciągłej kratownicy stężenia na ustroje nośne (rys. 5.23d). Wówczas kilka sąsiednich ram poprzecznych bierze udział w przenoszeniu obciążenia poziomego, a nie tylko jedna rama (jak to się przyj­muje w konwencjonalnych modelach obliczeniowych). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz