Rozliczenia pieniężne - strona 15

Tradycje polskiej bankowości

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1365

przede wszystkim na gromadzeniu środków pieniężnych, udzielaniu kredytów i pożyczek pieniężnych oraz rozliczeń pieniężnych...

SYSTEM BANKOWY - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Józef Kannenberg
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

środków pieniężnych, udzielenie kredytów i pożyczek oraz dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie...

Polska bankowość inwestycyjna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

o Emitowanie bankowych papierów wartościowych o Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych o Wydawanie...

Rynek instrumentów finansowych- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Rynek instrumentów finansowych
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1155

na rynkach giełdowych regulowanie ewentualnych zobowiązań następuje w postaci rozliczenia pieniężnego...

Finanse skrypt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 231
Wyświetleń: 959

przepisy w obrocie dewizowym. Formy rozliczeń pieniężnych: 1)rozliczenia pieniężne-operacje Pol...