Rozliczenia pieniężne - strona 14

Prawo gospodarcze - Wyklady

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 119
Wyświetleń: 868

międzybankowych) emituje bankowe papiery wartościowe prowadzi bankowe rozliczenia pieniężne czynności bankowe...

Wykład - operacje bankowe (para banki)

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

. w udzielane kredyty. (1,2- własny rachunek banku i jego ryzyko) 3. pośredniczące- rozliczenia pieniężne...

Obrót bezgotówkowy - charakterystyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aneta Wszelaki
 • Aktywa pieniężne i rozrachunki
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2079

, w którym dokonywane jest rozliczenie pieniężne: 1 000 euro- w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna...

Ubezpieczenie mienia

Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji...

Instrumenty pochodne

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

, ewentualnie rozliczeniem pieniężnym, jeśli instrument bazowy nie jest bezpośrednim przedmiotem obrotu...

Klienci korporacyjni - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

środków pieniężnych w złotych lub w walutach wymienialnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych...

Usługi, operacje i innowacje bankowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Juza
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

i pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE. DOKONYWANIE ROZLICZEŃ...