Rozkład wykładniczy własności - strona 7

przepływ zgłoszeń

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

zgłoszenia nie jest zależne od poprzedniego, str. 305 2 akapit). Za pomocą rozkładu wykładniczego możemy...

Prognozowanie i Symulacje - zagadnienia

 • prof. dr hab. Stanisław Staśko
 • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1358

z największym prawdopodobieństwem lub maksymalna wartość funkcji gęstości rozkładu. Prognozą jest wartość...

Zdarzenia losowe wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunek prawdopodobieństwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1099

nazywamy nośnikiem rozkładu prawdopodobieństwa. Podstawowe własności: W1. monotoniczność Jeżeli AB...

Statystyka sem4 2/2 wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Barbara Podolec
 • Statystyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 6076

, wartość oczekiwana, moment zwykły, moment centralny, wariancja, odchylenie standardowe, własności wartości...

Statystyka matematyczna - WZORY

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 805

-normalny P (x1 < X < x2) = P (lnx1< lnX < lnx2) Rozkład wykładniczy f (x) = λe-λx F (x) = 1-e -λx DX = EX...

Transformacje - szereg Fouriera

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

Szereg Fouriera trygonometryczny i wykładniczy Transformata Fouriera i jej własności: Tw. Parsevala...