Rozkład wykładniczy funkcja gęstości - strona 5

Rozkład logistyczny - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Katarzyna Majewska
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Funkcja gęstości prawdopodobieństwa wyraża się wzorem: Zbiór wartości funkcji: Parametry: μ - parametr...

Rozkład beta - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Katarzyna Majewska
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190

i z góry. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa wyraża się wzorem: Zbiór wartości funkcji: Parametry: α,β>0...

Zmienna losowa ciągła

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

; δ ) nazywamy również rozkładem Gaussa Laplaee'a i jeżeli funkcja gęstości tego rozkładu ma postać: 1...

Symulacja i liczby losowe - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Mieczysław Chalfen
 • Analiza i algebra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

do postaci funkcji gęstości rozkładu prawdopod. Generator liczb losowych : Pascal: Lambda :=0,01; for i:=1...

Zmienne losowe

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1071

funkcja f zwana funkcją gęstości rozkładu prawdopodobieństwa określona i całkowalna na całej osi...

Metody wyznaczania estymatorów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz
 • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1799

. Dla znalezienia takiego estymatora konstruuje się funkcję wiarygodności L. Niech rozkład zmiennej losowej...

Statystyka matematyczna- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

-stopniach swobody. dla χ2 > 0 rozkład prawostronnie symetryczny Siła asymetrii f. gęstości maleje wraz...

Prognozowanie popytu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Roman Nowakowski
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1008

są: • rozkład Poissona, • rozkład Normalny, • rozkład Wykładniczy. Jako kryterium wyboru stosuje się porównanie...