Rozkład wykładniczy funkcja gęstości - strona 10

Zmienna losowa dwuwymiarowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162

skokowego nazywamy funkcję rzeczywistą określoną wzorem: Definicja Funkcją gęstości dwuwymiarowej zmiennej...

Prognozy - omówienie

 • dr hab. Stanisław Stańko
 • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1736

zmiennej prognozowanej, której odpowiada max. funkcji gęstości prawdopodobieństwa rozkładu tej zmiennej 15...

Analiza ryzyka- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jan Kaczmarzyk
 • Prezentowanie informacji finansowej z wykorzystaniem technik informatycznych
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1400

=rozkł.normalny(przedziały,oczekiwane NPV, odchylenie standardowe, funkcja rozkładu skumulowanego) W procentach...

Strumień ciepła - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Stanisław Lamperski
 • Przenoszenie ciepła
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1232

= 5 τ = ∞ Rozkład temperatury jest funkcją czasu γ(τ). Strumień odprowadzanego ciepła wyraża...

Rozkład normalny - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 875

postać funkcji gęstości tego rozkładu, a także przy σ = 6cm i 3cm. Zakres zmiennej losowej X ustalić...

Estymacja punktowa

 • Politechnika Gdańska
 • M. Kaszubowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1498

rozkład prawdopodobień-stwa lub gęstość próby losowej , pod warunkiem , jest niezależna od Przykład 1...