Zjawisko relaksacji dielektrycznej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Zjawisko relaksacji dielektrycznej - równania Debye,a, czas relaksacji
Zjawisko relaksacji dielektrycznej jest zjawiskiem narastania lub zaniku polaryzacji dipolowej po włączeniu lub wyłączeniu zewnętrznego pola elektrycznego.
Do opisu tego zjawiska służy funkcja wykładnicza:
τ-stała czasowa (czas relaksacji).
τ jest parametrem opisującym właściwości dynamiczne dielektryka, zależy od temperatury w polu zmiennym Polaryzacja w polu zmiennym:
Rozwiązaniem równań jest równanie dyspersyjne Debye'a:
ε'= Re{ε}
ε''= Im{ε}
εs - reprezentuje polaryzacje dipolową - wszystkie polaryzacje
ε∞ - reprezentuje polaryzacje dipolową - szybkie polaryzacje
Diagramy Cole-Cole - graficzna reprezentacja równań Debye'a na płaszczyźnie zmiennej
zespolonej
Elektryczne modele równoważne polaryzacji relaksacyjnej
Dielektryki z rozkładem czasów relaksacji
gdzie: Prawo Curie - von Schweidlera
Model równoważny dielektryka stratnego
Rdc - rezystancja stałopradowa, upływnosc
R1C1- pojedynczy czas relaksacji
C_- reprezentuje rozkład czasów relaksacji
RkCk- pojemnosc wysokoczestotliwosciowa
Odpowiedz kondensatora z dielektrykiem SrTiO3(250nm)- technologia MOCVD
Pomiar współczynnika sprzężenia elektromechanicznego
Określa jaka część energii elektrycznej zamienia się w mechaniczną i odwrotnie.
; en.elektr ; en.mech. en. elektr.-mech. Metody pomiaru: Wychodząc z układu równań: Wyznaczamy stosunek: Piezoelektryk możemy zamodelować jako: Znając częstotliwości oraz różnice możemy wyznaczyć współczynnik sprzężenia elektromechanicznego (k) korzystając z odpowiednich wzorów przy odpowiednich drganiach. *) przy drganiach grubościowych. *) przy drganiach poprzecznych *) przy drganiach radialnych.W celu uproszczenia pomiarów możemy zastosować uproszczony wzór. Wzór Okami: gdzie parametry a i b przyjmują odpowiednie wartości dla odpowiednich k.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz