Dielektryki i magnetyki

note /search

Termistory - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Dielektryki i magnetyki
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3038

Rodzaje i parametry termistorów Termistor to opornik półprzewodnikowy, którego rezystancja (opór) zależy od temperatury. Wykonuje się je z tlenków: manganu, niklu, kobaltu, miedzi, glinu, wanadu i litu. Od rodzaju i proporcji użytych tlenków zależ...

Efekt piezoelektryczny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Dielektryki i magnetyki
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3297

Prosty i odwrotny efekt piezoelektryczny Prosty elekt piezoelektryczny - polega na pojawieniu się w piezoelektryku polaryzacji spowodowanej działaniem zewnętrznych naprężeń. Q=d F gdzie d-moduł piezoelektryczny Es-odkształcenie względne Odwrotny efekt piezoelektryczny - polega na pojawieniu się n...

Elementy stałofazowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Dielektryki i magnetyki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

Elementy stałofazowe CPE (?) Impedancje, admitancję takiego elementu opisujemy wyrażeniem: gdzie , Y0,n - parametry, ω-pulsacja Wykres Z(w) i Y(w) elementu o stałym kacie fazowym w płaszc...

Ferroelektryki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Dielektryki i magnetyki
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1645

Dielektryki nieliniowe - ferroelektryki Polaryzacja jest nieliniowa funkcja pola elektrycznego: gdzie a [1,2,3] są stałymi W dielektrykach nieliniowych: Efekty nieliniowe związane są z występowaniem zjawiska polaryzacji spontanicznej -polaryzacja liniowa - polaryzacja spontaniczna Ferroelektr...

Materiały magnetyczne - omówienie - Pomiar pętli histerezy

 • Politechnika Wrocławska
 • Dielektryki i magnetyki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

Klasyfikacja materiałów magnetycznych 1) Z punktu widzenia budowy mikroskopowej wszystkie materiały dzielimy na: A)*paramagnetyki *ferromagnetyki *antyferromagnetyki *ferrimagnetyki (zawierają trwałe dipole magnetyczne) B)* diamagnetyki (nie zawierają trwałych dipoli magnetycznych) 2) Klasyfikac...

Polaryzacja magnetyczna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Dielektryki i magnetyki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1211

Mikroskopowy model polaryzacji magnetycznej Każda naładowana cząstka obdarzona momentem pędu wytwarza trwały magnetyczny moment dipolowy. Wypadkowy magnetyczny moment atomu jest suma wektorową: jądrowego momentu magnetycznego; orbitalnych mome...

Definicja polaryzowalności elektronowej

 • Politechnika Wrocławska
 • Dielektryki i magnetyki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1267

Definicja polaryzowalności elektronowej Dielektryk umieszczony w polu elektrycznym polaryzuje się. Zjawisko polegające na pojawieniu się ładunków elektrycznych na powierzchni dielektryka nazywamy polaryzacja elektryczna. Ładunki indukowane nie ...

Pomiar przenikalności elektrycznej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Dielektryki i magnetyki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 840

Pomiar przenikalności elektrycznej i magnetycznej materiałów - metody klasyczne Spektroskopia impedancyjna (SI) - sposób wyznaczania parametrów materiałowych Spektroskopia impedancyjna (is) oznacza pomiar liniowej elektrycznej o...