termistory - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3010
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
termistory - omówienie - strona 1 termistory - omówienie - strona 2 termistory - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje i parametry termistorów
Termistor to opornik półprzewodnikowy, którego rezystancja (opór) zależy od temperatury. Wykonuje się je z tlenków: manganu, niklu, kobaltu, miedzi, glinu, wanadu i litu. Od rodzaju i proporcji użytych tlenków zależą właściwości termistora. Rodzaje:
NTC - o ujemnym współczynniku temperaturowym (ang. negative temperature coefficient) - wzrost temperatury powoduje zmniejszanie się rezystancji;
PTC - (pozystor) o dodatnim współczynniku temperaturowym (ang. positive temperature coefficient), wzrost temperatury powoduje wzrost rezystancji;
CTR - o skokowej zmianie rezystancji (ang. critical temperature resistor) - wzrost temperatury powyżej określonej powoduje gwałtowną zmianę wzrost/spadek rezystancji. W termistorach polimerowych następuje szybki wzrost rezystancji (bezpieczniki polimerowe), a w ceramicznych zawierających związki baru, spadek.
Parametry podstawowe:
R - rezystancja nominalna, znormalizowana podawana jest zazwyczaj w temperaturze 25°C jako R25
a - TWR - Temperaturowy Współczynnik Rezystancji (dla termistorów typu CTR podaje się temperaturę krytyczną)
P - dopuszczalna moc
B - stała materiałowa [wyrażona zwykle w kK - kiloKelwinach
tolerancja, w zależności od rodzaju wykonania termistora
Dla termistorów (z wyjątkiem typu CTR) dla niezbyt dużych różnic temperatur zależność rezystancji od temperatury można uznać za liniową, co można wyrazić wzorem:
R = R0 * [1 + a * (T − T0)]
gdzie
R - rezystancja termistora w temperaturze T
R0 - rezystancja w temperaturze odniesienia T0
a - główny współczynnik temperaturowy termistora.
Dla termistorów PTC współczynnik a jest większy od zera, a dla NTC mniejszy od zera.
Zmiana temperatury wewnętrznej termistora, a tym samym i jego rezystancji może być powodowana zmianą temperatury otoczenia lub też zmianą natężenia prądu płynącego przez termistor (wydzielanej mocy elektrycznej).
Temperatura termistora zależy od wydzielanej w nim mocy zgodnie z zależnością:
T = K * PT + Ta
gdzie
T - temperatura termistora
Ta - temperatura otoczenia
PT - moc wydzielana w termistorze
K - opór cieplny liczony w [ K/W ].
Zależność oporu R termistora typu NTC od temperatury T (w kelwinach) wyraża się wzorem:
gdzie
R0 - stała termistora,
W - szerokość pasma zabronionego półprzewodnika,
k - stała Boltzmanna.
Zastosowanie:
czujniki temperatury (KTY), w układach kompensujących zmiany parametrów obwodów przy zmianie temperatury, w układach zapobiegających nadmiernemu wzrostowi prądu, do pomiarów temperatury,

(…)

… zapobiegających nadmiernemu wzrostowi prądu, do pomiarów temperatury,
elementy kompensujące zmianę oporności innych elementów elektronicznych np. we wzmacniaczach i generatorach bardzo niskich częstotliwości.
ograniczniki natężenia prądu (bezpieczniki elektroniczne) - termistory typu (CTR), np. w układach akumulatorów telefonów, zapobiegając uszkodzeniu akumulatorów w wyniku zwarcia lub zbyt szybkiego ładowania…
… temperatury o 1 kelwin. Jest podstawowym parametrem technicznym termistorów.
Wykres Arrheniusa, sposób wyznaczania energii aktywacji.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz